Tag archieven: arbowet

De nieuwe Arbo-regels in 2022

Bron:nieuws.nl

Vanaf 2022 gaan er diverse, nieuwe Arbo-regels (Arbeidsomstandighedenwet) in. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de StatistiekRead the rest

Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Bron:rendement.nl

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de organisatie. Ook als hij arbotaken heeft uitbesteed aan de bedrijfshulpverlening of … Read the rest

Is de bedrijfshulpverlening op orde?

Overgenomen van: ORnet.nl

Het belang van goede bedrijfshulpverlening is groot. Ieder jaar wordt 300.000 maal eerste hulp gegeven na een bedrijfsongeval en zijn er 1700 bedrijfsongevallen die leiden tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Ook komen er jaarlijks … Read the rest

Zo neem je maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

Bron:arbo-online.nl

De Arbowet schrijft voor dat we bij het aanpakken van gevaar de arbeidshygiënische strategie moeten volgen. Maar in de praktijk pakt dat nog wel eens anders uit. We zetten de soorten maatregelen op een … Read the rest

Werken met gevaar voor eigen leven? Niet doen!

Bron:rendement.nl

Werknemers kunnen ook zelf besluiten om te stoppen met het uitvoeren van hun werkzaamheden omdat ze de situatie te gevaarlijk vinden. Ze moeten daarover wel de werkgever informeren. Ook kunnen ze maar beter de … Read the rest

Beleidsregel boeteoplegging Arbo-wetgeving aangescherpt

Bron:www.awvn.nl

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State.

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en … Read the rest

Kan boete worden gematigd als de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven


17-07-2015

In een recente uitspraak, zie hieronder, staat de vraag centraal of een boete kan worden gematigd als de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven, maar de werknemers deze … Read the rest

Bedrijven leven Arbowet slecht na

25 september 2013 – Bijna de helft van de bedrijven komt de verplichtingen uit de Arbowet niet na. Zo hebben organisaties vaak geen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),of alleen op papier en is er geen

Read the rest

Arbeidsongevallen geografische verschillen

Zijn er verschillen tussen Nederland en andere landen?

Dodelijke arbeidsongevallen in Nederland relatief laag

Nederland ligt onder het EU15 gemiddelde met arbeidsongevallen die leiden tot de dood (zie figuur 1). Het aantal dodelijke arbeidsongevallen per … Read the rest