Podcast: hoe waarborg je veiligheid in een klein bouwbedrijf?

In gesprek met Jan Kuijpers, dga Kuijpers Bouw Heteren

Veel middelgrote en grote bouwers hebben hun eigen KAM-afdeling Read the rest

Brief Nederlandse Arbeidsinspectie

Bron, NFOfruit.nl

De NFO heeft meldingen ontvangen van meerdere telers dat ze een brief hebben gekregen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ze willen met bedrijven in gesprek over veilig en groen werken, in het kader van … Read the rest

Veilig Werken Op Zee: campagne voor beter veiligheidsbewustzijn in de maritieme sector

Bron: Waterbouwers.nl
“Er moet hernieuwde aandacht komen voor veilig werken op zee.” Dat vindt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Een goede start daarmee is de campagne ‘Veilig Werken Op Zee’ … Read the rest

Continu aandacht voor veiligheid verkleint risico’s. ‘Veilig werken loont, in alle opzichten’ 

Bron:Betonenstaalbouw.nl;Tekst | Ramona Kezer

Veiligheid blijft zeker in de bouw een belangrijk onderwerp. “Er zitten altijd risico’s aan materieelgebruik in de bouw. Als mensen zelf aanpassingen doen aan machines, wordt het onveilig.” Aan het woord … Read the rest

Week van de RIE 2022

Bron: Steunpunt RIE  en RendementOnline

Van 20 tot en met 24 juni 2022 vindt de Week van Risico-Inventarisatie en Evaluatie, oftewel RI&E, plaats. Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de … Read the rest

RI&E en Plan van Aanpak (PvA) zijn goed voor je werknemers én voor je bedrijf

Bron:deondernemer.nl

Alle ondernemers met personeel in Nederland zijn verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Belangrijk, want wie goed overzicht heeft op zijn arbeidsrisico’s en daarop actie onderneemt, verkleint de kans op bedrijfsongevallen met … Read the rest

Ongevallen agrarische en groene sectoren 2021

Bron: STIGAS

De agrarische sector staat al jaren in de top drie van sectoren met de meeste bedrijfsongevallen. ,,Vaak gaat het mis op kleine, zelfstandige bedrijven, waar de boer hulp krijgt van gezinsleden … Read the rest

Meerjarenplan RI&E zet in op naleving en kwaliteit RI&E

Bron: rendement.nl

Het ministerie van SZW heeft een meerjarenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de wettelijke verplichting nakomen om een RI&E te hebben. De komende twee jaar ligt de nadruk op het … Read the rest

Doden door gevaarlijke stoffen op het werk: groot probleem volgens Arbeidsinspectie

Bron:Zembla

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is verreweg de grootste veroorzaker van beroepsziekten met een dodelijke afloop. Jaarlijks overlijden drieduizend mensen hierdoor. Dat schrijft de Arbeidsinspectie in het jaarverslag over 2021. Gevaarlijke stoffen is een … Read the rest

Twee noodzakelijke stappen voor veilig werken op daken

Bron:Architectenweb.nl

Toen er nog geen klimaatsystemen, mobiele telefoniemasten en zonnepanelen bestonden, werden daken slechts een of hooguit een aantal keer per jaar betreden. Met de komst van deze moderne installaties is de frequentie significant toegenomen. … Read the rest

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden