EU-OSHA onderzocht signalering van beroepsziekten wereldwijd

Bron:arboineuropa.nl

Wat zijn manieren om beroepsziekten op termijn te voorkomen? Daarvoor moet eerst voldoende bekend zijn over de aard … Read the rest

Onderzoek wijst uit: werkelijke gezondheidsrisico’s asbest vaak minder groot dan gedacht

Bron: TNO

Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van de blootstelling aan asbest in een aantal concrete situaties en het daarbij behorende gezondheidsrisico. Zo kan ook vastgesteld worden wat de kosten en baten van … Read the rest

CRvB oordeelt over vrijheid van godsdienst in bijstandszaken

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde in 2 zaken waarin bijstandsgerechtigden aangeboden werk/opleiding hadden geweigerd met een beroep op godsdienstvrijheid. De gemeenten vonden dat geen geldige reden zodat ze de bijstand hadden verlaagd. De … Read the rest

Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen een trieste balans opgemaakt

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in … Read the rest

RI&E legt straks ook recht op onbereikbaarheid vast


Bron: VVPONLINE.nl

Deze week is de consultatie gestart van de Initiatiefwet Gijs van Dijk tot het recht op onbereikbaarheid. Werkgevers zullen op grond van deze wet het gesprek moeten aangaan met werknemers over de mogelijkheden van het … Read the rest

Arbowet gaat verder dan gedacht.


Bron:Binnenvaartkrant.nl
De Arbowet geldt primair voor bedrijven met werknemers. Zelfstandige schippers(echtparen) die zonder personeel varen, lijken er in eerste instantie niets mee te maken hebben. Maar dat is een misverstand. Als er medewerkers aan boord … Read the rest

De Kleurenmethode: snel zien waar het (on)veilig voelt


Bron: www.staz.nl
De Handreiking De Kleurenmethode maakt snel en eenvoudig zichtbaar hoe medewerkers de subjectieve veiligheid ervaren op de werkvloer. Met de kleuren rood, oranje en groen is precies te zien in welke ruimten zij … Read the rest

Expert pleit voor veiligheidsscans op boerenerven na fataal heftruckongeluk in Stompetoren


Bron: Noordhollandsdagblad
Martijn Gijsbertsen
Agrarische bedrijven hoeven, ondanks de risico’s die op boerenerven op de loer liggen, niet te worden beveiligd als een bouwterrein.

Zo stelt Sjoek van der Maarl, preventie-adviseur/veiligheidskundige bij landelijk kennisinstituut Stigas … Read the rest

Terug naar de basis: de RI&E opstellen


Bron:www.rendement.nl
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de kern van het arbobeleid in een organisatie. Toch heeft volgens Arbobalans 2018 meer dan de helft van de organisaties nog geen RI&E. Daarom een beknopte uitleg over … Read the rest

Hogere boete op ontbreken RI&E


Bron:VVPonline.nl

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) harder aanpakken. De boete gaat omhoog. “Daarnaast ben ik voornemens”, aldus staatssecretaris Van Ark, “om de situatie waarin de werkgever in … Read the rest

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden

Users: 4
Posts: 817
Categorys: 2
Comments: 1337
Last Post: 2019-03-20
First Post: 2011-01-27
Alexa Rank: 0
Alexa Links: 0