Online magazine Inspectie SZW over rol opdrachtgevers bij veilig bouwen

Bron:www.engineersonline.nl

In een e-magazine over verantwoord opdrachtgeverschap laat de Inspectie SZW uiteenlopende (publieke) opdrachtgevers aan het woord. Ze laten … Read the rest

Verhoog de naleving van uitrustingsveiligheidsregels

Bron: Cobouw.nl

Op bouwplaatsen worden werknemers voortdurend blootgesteld aan gevaren. Het is hier dat 20,9% van de dodelijke arbeidsongevallen in de EU gebeurt. Om dure ongevallen met ongeschikte bouwuitrustingen te voorkomen, stelt Brady een perfect Read the rest

EVOFENEDEX LANCEERT SYMBOLISCH NIEUWE SITE VAN RIVM

Bron:efofenedex.nl

De site was de basis voor de Code Gezond en Veilig Magazijn

De nieuwe website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ‘lerenvoorveiligheid’ is op 17 mei door evofenedex symbolisch gelanceerd. We hebben input aangeleverd … Read the rest

Jaarverslag Inspectie SZW: groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

Bron:SER

Het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt groeit. De Inspectie SZW zag in 2018 meer schijnconstructies en misstanden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie … Read the rest

Van gewenning naar herkenning: ernstige arbeidsongevallen met machines

Bron:RIVM.nl

Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en … Read the rest

Nieuwe tool BewustBelast helpt tegen fysieke overbelasting

Bron: www.rendement.nl

Fysieke belasting is naast werkstress een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Preventie speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van ziekmeldingen. Werkgevers en werknemers dragen de verantwoordelijkheid om bewust te zijn van … Read the rest

Psychosociale arbeidsbelasting, dit wilt u weten

Bron:www.arbo-online.nl

Psychosociale arbeidsbelasting of PSA is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Daarmee heeft het een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Maar wat verstaan we nu precies onder psychosociale arbeidsbelasting of PSA?… Read the rest

Workers’ Memorial Day: aandacht voor werkgerelateerde sterfgevallen

Bron:Arboportaal.nl

Ieder jaar sterven er in Nederland ruim 4.100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval (bron: ‘De Staat van de Arbeidsveiligheid’, 2018). Wereldwijd zijn dit jaarlijks 2,3 miljoen mensen. Aanstaande zaterdag, 28 april, … Read the rest

TNO onderzoekt uitvoerbaarheid Arbowet

bron:www.Cummela.nl

Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor gezondere, productieve werknemers en dringen verzuim en de daarbij horende verzuimkosten terug. Voor veel bedrijven lijkt het nog niet zo makkelijk om een goed arbobeleid te voeren. TNO vraagt midden- … Read the rest

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden

Users: 4
Posts: 841
Categorys: 2
Comments: 1344
Last Post: 2019-05-24
First Post: 2011-01-27
Alexa Rank: 0
Alexa Links: 0