Controles Arbeidsinspectie In de Interieurbouw en Meubelindustrie

Bron:CBM.nl

Er komen op dit moment veel vragen bij CBM binnen over een inspectieproject van de Arbeidsinspectie. Zij hebben … Read the rest

TNO lanceert nieuwe website over fysieke belasting

Overgenomen van:verhage-vanderlaan.nl 

Te hoge of te lage fysieke belasting op het werk kan leiden tot gezondheidsklachten en verzuim. Aandacht voor dit onderwerp is dan ook, zeker preventief, belangrijk. Op de nieuwe website van TNO staat … Read the rest

De Monitor Leren van Ongevallen: een nieuw systeem voor de analyse van oorzaken en gevolgen van ernstige arbeidsongevallen

Bron:RIVM

Sinds 2003 analyseert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de oorzaken en gevolgen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Sinds 1 januari 2020 gebeurt dit met een nieuw systeem, de Monitor Leren van OngevallenRead the rest

Wie is Kwaliteitsborger en wat is zijn onafhankelijkheid?

Bron:rowiq.nl

Het instrument schrijft voor dat de kwaliteitsborger, een organisatie, de kwaliteit van een bouwwerk waarborgt zodanig dat met minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dat geeft hij aan in zijn verklaring Read the rest

Veilig werken en de nacht. Een verkenning van feiten, oorzaken en kansen

Bron: RIVM

In Nederland werken ongeveer 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Het is bewezen dat werknemers die een groot deel van hun leven in de nacht werken een grotere kans hebben om … Read the rest

Veilig werken op hoogte

Bron:blikopnieuws.nl

Veilig werken op grotere hoogtes is nog steeds alles behalve vanzelfsprekend. Dat blijkt wel uit de cijfers van het aantal ongevallen die gebeuren van mensen die op daken en hoge gebouwen werken. De risico’s … Read the rest

Ontslag wegens voortdurend weigeren mondkapje te dragen

Bron:Arbo-online.nl

Een werknemer weigert zich aan de mondkapjesplicht te houden. De werkgever vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hamvraag: is er sprake van verwijtbaar handelen van de werknemer?

Een 32-jarige man werkt sinds november 2015 … Read the rest

Arbeidsinspectie heeft naam weer terug, maar wat mag een arbeidsinspecteur?

Bron:personeelsnet.nl

‘De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in’. Deze mededeling horen we meestal als er een ongeval is gebeurd bij een bedrijf. De naam arbeidsinspectie zit zo in ons collectieve geheugen gegrift, dat de nieuwerwetse naam … Read the rest

A-blad Rolsteigers vernieuwd

Bron:glasinbeeld.nl

Er gebeuren nog steeds te veel ongevallen met rolsteigers. Helaas zijn dit vaak ongevallen met ernstige verwondingen tot gevolg. We kunnen dus stellen dat het werken met rolsteigers een groot arbeidsrisico heeft. Eind … Read the rest

Wat betekent verplichte Veiligheidsladder per 1 januari 2022 voor mij?

Bron:Bouwendnederland.nl

Per 1 januari 2022 nemen de partijen, die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) ondertekenden, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Betrokken partijen en hun onderaannemers moeten gecertificeerd zijn volgens … Read the rest

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden