Werkgeversrapportage na een meldingsplichtig arbeidsongeval

Bron: NL Arbeidsinspectie

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken, of overlijden. Arbeidsongevallen meldt u bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer moet u als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval te melden bij een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel. Ook wanneer dit pas later blijkt.

U meldt niet alleen voor uw eigen medewerkers, maar voor iedereen die onder uw gezag werkt. Dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten. Let op: u kunt een forse boete krijgen als u een ongeval niet direct meldt.  

Hoe kunt u een melding doen?

Een arbeidsongeval meldt u telefonisch of via de website. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Wat is het doel van een onderzoek?

Het doel is om te achterhalen wat er is gebeurd, de veiligheid in het bedrijf te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen.

Hoe verloopt een onderzoek?

Na de melding komt de inspecteur zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval.

U moet de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur ongewijzigd laten.

De inspecteur maakt foto’s, neemt getuigenverklaringen af, spreekt indien mogelijk met het slachtoffer en kan bewijsstukken meenemen.

Alle betrokkenen zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

De inspecteur kan het werk per direct stilleggen als de situatie ernstig gevaar voor werknemers oplevert.

Nadat de inspecteur zich een beeld heeft gevormd van de gebeurtenissen, wordt u in de meeste gevallen gevraagd om zelf verder onderzoek te doen naar het ongeval.

Uw onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken van het ongeval zijn. Op basis van uw onderzoek maakt u een rapportage en verbeterplan.

De Arbeidsinspectie beoordeelt uw rapportage en uw verbeterplan. Wanneer de rapportage en het verbeterplan voldoende zijn dan wordt het onderzoek afgesloten. Tijdens een eventuele vervolginspectie controleert de Arbeidsinspectie of u de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, zal de Arbeidsinspectie handhaven.

Zijn de werkgeversrapportage en het verbeterplan uiteindelijk onvoldoende? Dan doet de inspecteur zelf verder onderzoek naar het arbeidsongeval.

In uitzonderingsgevallen kan de Arbeidsinspectie besluiten tot een eigen onderzoek. Gaat het om een dodelijk ongeval of een ongeval met iemand die jonger is dan 18 jaar? Dan wordt het ongeval altijd geheel door de Arbeidsinspectie onderzocht.  

Als uit het onderzoek door de Arbeidsinspectie blijkt dat sprake is van een overtreding dan kan de Inspectie een boete opleggen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?  Kijk dan op nlarbeidsinspectie.nl of bel 0800-5151.

Info

Stroomschema: Werkgeversonderzoek arbeidsongeval (Wendel Post, LinkedIn.com)

Wanneer zich een meldingsplichtig arbeidsongeval heeft plaatsgevonden

Staatscourant 13 juni 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *