Tag archieven: naleving

WAARSCHUWEN OF STRAFFEN: WAT WERKT BETER?

Bron: www.toezine.nl

Wat moet een overheidsinstantie doen als een burger een regel of wet overtreedt? Is het verstandig een … Read the rest

Bedrijven leven Arbowet slecht na

25 september 2013 – Bijna de helft van de bedrijven komt de verplichtingen uit de Arbowet niet na. Zo hebben organisaties vaak geen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),of alleen op papier en is er geen

Read the rest

Arbeidsongevallen geografische verschillen

Zijn er verschillen tussen Nederland en andere landen?

Dodelijke arbeidsongevallen in Nederland relatief laag

Nederland ligt onder het EU15 gemiddelde met arbeidsongevallen die leiden tot de dood (zie figuur 1). Het aantal dodelijke arbeidsongevallen per … Read the rest