15 gedachten over “Handhaving”

 1. Inspectie ontdekt tiental illegale werknemers op vakantiepark in Hellevoetsluis

  Uit controle naar schoonmaakwerkzaamheden in vijf vakantieparken in Nederland blijkt dat er niet wordt gewerkt volgens de regels. Eén van de parken die werd gecontroleerd ligt in Hellevoetsluis. Op het park werden zestien mensen aangetroffen, waarvan er 7 sowieso niet in Nederland mochten werken. Naar negen anderen wordt onderzoek gedaan.

  In Hellevoetsluis zijn meerdere vakantieparken. Welk vakantiepark is gecontroleerd, wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet zeggen. Uit de controle blijkt onder meer dat werknemers er te lang werken en onderbetaald worden.

  Door het inzetten van illegale werknemers wordt de Wet Arbeid Vreemdelingen overtreden. De Inspectie SZW doet verder onderzoek naar deze mensen en de werkgever, in dit geval het schoonmaakbedrijf of het uitzendbureau waar de schoonmakers voor werken. Dat bedrijf krijgt een boete.

 2. Arbeidsinspectie arresteert moeder en zoon op verdenking van arbeidsuitbuiting, woning doorzocht in Assendelft

  Vrijdag 4 juni 2021 ASSENDELFT/AMSTERDAM

  De Arbeidsinspectie heeft twee verdachten, een vrouw (70) en een man (51) die moeder en zoon van elkaar zijn, vrijdag aangehouden op verdenking van arbeidsuitbuiting. Bij de arrestatie heeft de politie ook in totaal drie woningen doorzocht in Amsterdam en Assendelft.

  Het duo wordt verdacht van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en illegale tewerkstelling. Ze zijn aangehouden te Amsterdam. Twee mogelijke slachtoffers van het duo hebben aangifte tegen hen gedaan, nadat zij respectievelijk 68 en 86 uur per week gedwongen waren om te werken in de bouw- en schoonmaaksector. Hiervoor zouden ze ook te weinig loon hebben ontvangen. Beide slachtoffers woonden illegaal in Nederland en werden gehuisvest in de woning van de moeder.

  Bij de woningdoorzoekingen is beslag gelegd op administratie, laptops, tablets en telefoons. Daarnaast is er geld en cryptocurrency in beslag genomen. Er is conservatoir beslag gelegd op de woningen van verdachten. Verder zijn ook auto’s van verdachten en bedrijfswagens die bij de woningen stonden doorzocht.

  De arbeidsinspectie gaat in nader onderzoek uitzoeken of er mogelijk meer slachtoffers zijn van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Mogelijkerwijs zou er ook sprake zijn van witwassen.

  bron: Noordhollands Dagblad

 3. Inspectie SZW ontdekt illegale arbeid bij Brabantse aspergeteler

  De Inspectie SZW heeft tijdens een controle bij een aspergeteler vier Oekraïense aspergestekers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning voor hen terwijl dit wel verplicht is. Van een vijfde aspergesteker was het niet mogelijk om zijn identiteit te achterhalen. De Inspectie SZW doet nog nader onderzoek naar mogelijke onderbetaling en overtreding van de Arbeidstijdenwet.

  De werkgever kan in elk geval boetes tegemoet zien voor overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Ook bleek de aspergekweker te werken met ongekeurde arbeidsmiddelen zoals heftrucks. Hiervoor ontvangt de werkgever een waarschuwing. De Inspectie SZW ziet erop toe dat de werkgever zo snel mogelijk verbetermaatregelen neemt.

  De komende tijd zal de Inspectie SZW vaker controleren bij aspergetelers in verband met mogelijke risico’s op oneerlijk werk.

  Bron: Inspectie SZW

 4. Asbestverwijderingsbedrijf uit Ede voor tweede keer stilgelegd.

  Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 1 april twee maanden lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. Het bedrijf was al eerder in juli 2020 een maand stilgelegd. Dat meldt de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een persbericht. Er wordt daarin niet bekendgemaakt om welk bedrijf het gaat.

  Het bedrijf heeft geen adequate inspanningen gepleegd om verdere asbest overtredingen na de eerste stillegging te voorkomen. Voor de eerste stillegging in 2020 heeft de Inspectie SZW in 2015, in 2016, tweemaal in 2017, in 2018 en in 2020 overtredingen van het arbobesluit geconstateerd. Met als resultaat een stillegging van een maand. Niet lang na de eerste stillegging in juli 2020, constateerde een inspecteur dat het bedrijf op 18 augustus 2020 wederom in de fout ging. Dit keer bij asbestwerkzaamheden in Geldermalsen.

  De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en ten behoeve van het bedrijf uit Ede.

 5. Inspectie beboet werkgever voor illegale werknemers en onveilige werksituaties

  Uit:Werkenveiligheid.nl, Door Erik Jan Homan

  De eigenaar van een Brabants agrarisch bedrijf krijgt een boete van de Inspectie SZW voor de illegale inzet van arbeidsmigranten. Daarmee overtreedt de werkgever de Wet arbeid vreemdelingen. Ook voldeed het bedrijf niet aan veilige arbeidsomstandigheden, zoals veiligheidskleding en onvoldoende afscherming van gevaarlijke machines. De Inspectie doet nog nader onderzoek naar de arbeidstijden en salariëring van de werknemers.

  Bij een controle van een agrarisch bedrijf in Etten-Leur (Noord-Brabant) troffen inspecteurs acht Oekraïense werknemers aan die illegaal in Nederland aan het werk waren. De werkgever kan een boete verwachten voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Inspecteurs doen nog nader onderzoek naar de arbeidstijden van de werknemers en of de regels voor het minimumloon zijn nageleefd. De inspectie werd uitgevoerd in samenwerking met de vreemdelingenpolitie en handhavers van de gemeente Etten-Leur.

  Op het gebied van veilige arbeidsomstandigheden schoot de werkgever ook tekort. De Inspectie SZW trof in het bedrijf onveilige situaties aan. Machines met draaiende delen waren onvoldoende afgeschermd, waardoor deze gevaar konden opleveren voor werknemers. In het bedrijf waren een ongekeurde heftruck, trekker en andere machines aanwezig. Werknemers droegen geen veiligheidsschoenen, terwijl dit wel noodzakelijk was. De werkgever moet deze punten in orde maken.

  Een aantal van de arbeidsmigranten woont in een loods op het terrein. Voor deze huisvesting is geen vergunning aangevraagd of verkregen. Deze zaak wordt verder door de gemeente onderzocht.

  Bron: Inspectie SZW

 6. Fabriek stelde medewerkers willens en wetens bloot aan kankerverwekkende stof

   

  Zwolle, 26 februari 2021

  Een luchtfilterfabriek uit Emmen en twee leidinggevenden zijn donderdag 25 februari veroordeeld omdat zij hun medewerkers willens en wetens onbeschermd en onwetend lieten werken met de kankerverwekkende stof formaldehyde. De rechtbank Overijssel legt het bedrijf een geldboete op van 200.000 euro. De twee leidinggeven krijgen een voorwaardelijke celstraf van 6 en 9 maanden. Ook moeten ze beiden een taakstraf uitvoeren van 240 uur. De medewerkers blijven de rest van hun leven in onzekerheid of zij ooit ziek zullen worden.

  Economische belangen boven medewerkers

  De leiding wist dat de medewerkers werden blootgesteld aan de gevaarlijke stof maar ondernam geen actie, ondanks meerdere waarschuwingen, rapporten en aanbevelingen. De rechtbank rekent het hen aan dat zij de economische belangen van het bedrijf boven het welzijn van haar medewerkers stelde. Naar schatting bespaarde het bedrijf hiermee zo’n 2 miljoen euro.

  Onbeschermd aan het werk

  Het bedrijf stelde haar werknemers jarenlang onnodig bloot aan deze gevaarlijke stof. Zij kregen geen persoonlijke beschermingsmiddelen en geen voorlichting over het werken met deze gevaarlijke stof. Sterker nog, de meeste werknemers wisten niet dat deze stof vrij kwam bij het arbeidsproces. De werknemers die het wel wisten werd verteld dat het geen kwaad kon. Pas in oktober 2017, nadat de Arbeidsinspectie de betreffende afdeling had afgesloten, zijn de werknemers hierover ingelicht. 

  Onzeker over ziek worden

  Het is niet duidelijk of de medewerkers van die afdeling ziek worden. Een arts die in deze zaak optrad als deskundige verklaarde dat blootstelling aan formaldehyde de kans op neuskanker, aanzienlijk vergroot. Hierdoor verkeren de medewerkers al jaren in onzekerheid en deze onzekerheid zal blijven. Voor de medewerkers die daadwerkelijk ziek worden is dat bijzonder schrijnend.

  Letselschadeprocedures

  Bij het opleggen van de straffen houdt de rechtbank rekening met de acties die binnen het bedrijf zijn ondernomen. De fabriek is gesloten en de medewerkers hebben een aanbod gekregen om de angstschade te compenseren. Alle relevante stukken worden bewaard door een notaris, zodat medewerkers die kunnen gebruiken bij (eventueel in de toekomst) nog te voeren letselschadeprocedures.

   

  Straf voor bedrijf dat werknemers blootstelt aan gevaarlijke stof

  De rechter in Zwolle heeft een luchtfilterfabrikant veroordeeld tot het betalen van twee ton boete. Ook moeten twee leidinggevenden van het bedrijf een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Henk en John, twee inspecteurs die gespecialiseerd zijn in de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen, onderzochten deze zaak. Jarenlang werden in de fabriek werknemers blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Soms tot wel 22 keer boven de wettelijk toegestane grenswaarde.

  “Het balletje begon te rollen in 2017” blikken Arbo-inspecteurs Henk en John terug. “Er was blootstelling aan een groene kleurstof gemeld. Werknemers van het bedrijf waren groen uitgeslagen, net als de ‘Hulk’”. De klacht was reden om een inspectie uit te voeren in de fabriek. De groene kleurstof was niet te missen. Ook de blootstelling aan formaldehyde kwam snel aan het licht. “Het venijn is: zo’n stof zie je niet, ruik je niet. En toch bekroop ons direct het gevoel dat hier weleens sprake van blootstelling kon zijn. We hadden zoiets eigenlijk nooit eerder gezien” stelt John. Henk vervolgt “Er was sprake van direct ernstig gevaar, reden voor ons om de productieafdeling van de fabriek stil te leggen”.

  Harslijm
  In eerste instantie wordt het onderzoek door de Arbo-inspecteurs bestuursrechtelijk opgepakt. Uit rapportages blijkt dat het bedrijf al jarenlang van de blootstelling had kunnen, misschien wel moeten weten. “Een document uit ’98 gaf al weer dat er in de fabriek een probleem was met een formaldehydehoudende harslijm” vertelt John.

  Samenwerking
  Gezien het mogelijk verwijtbaar handelen, werd besloten het bedrijf strafrechtelijk aan te pakken. Henk en John zoeken contact met een rechercheur binnen de directie Opsporing van de Inspectie SZW. Een team van opsporing pakt de zaak samen met de arbo-inpsecteurs verder op onder leiding van de Officier van Justitie (OvJ). In het voorjaar van 2018 volgt een doorzoeking in de fabriek. Het bedrijf had toen al besloten de deuren van de fabriek te sluiten. “Op de dag van de inval zaten werknemers huilend in de kantine” vertelt John. In opdracht van het Functioneel Parket worden die dag de administratie en de aanwezige meetrapporten in beslag genomen. “Ruim 7 terabyte aan data en minstens een busje vol documenten” stelt Henk.

  Bewijs
  Aan de hand van tal van verhoren en de in beslag genomen documentatie gaat een rechercheteam aan de slag met de voorbereiding van de zaak. Uit die gegevens wordt bewijs gehaald dat de verdachten, twee leidinggevenden, op de hoogte waren van het verhoogde formaldehydegehalte in de lucht. Het proces-verbaal tegen de rechtspersoon en de twee leidinggevenden ging eind 2018 naar het OM.

  In januari van dit jaar eiste de OvJ onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete tegen de drie verdachten. Uiteindelijk oordeelt de rechter dat het bedrijf onrechtmatig heeft gehandeld en legt het bedrijf 200.000 euro boete op én taakstraffen van 240 uur voor de twee leidinggevenden.

 7. Inspectie SZW controleert extra in distributiecentra en bij maaltijdbezorgers

  Overgenomen van FOODHOLLAND
  De Inspectie SZW blijft de komende weken controleren of distributiecentra en maaltijdbezorging zich aan de regels houden van gezond, veilig en eerlijk werk. Gezien de lockdown zal er extra druk zijn in deze sectoren om aan alle vraag te voldoen. Het risico op het overtreden van coronamaatregelen, arbeidsongevallen, te lang werken en te weinig betaald krijgen wordt met deze extra drukte alleen maar groter.

  De Inspectie SZW zal zowel actief gaan controleren als reactief naar aanleiding van meldingen die bij de Inspectie binnen komen. De afgelopen maanden werd er al gecontroleerd in 200 distributiecentra.

  Vorig jaar en ook dit jaar heeft daarnaast een team inspecteurs veelvuldig maaltijdbezorgers gecontroleerd. De wetgeving voor maaltijdbezorgers is mede naar aanleiding van een signaal van de Inspectie SZW sinds 1 juli dit jaar gewijzigd.
  Juist nu er extra druk komt te staan op deze sectoren wordt de kans op een ongeval in distributiecentra groter. Het gaat hier om ernstige ongevallen die meestal veroorzaakt worden door onachtzaamheid of het niet opvolgen van veiligheidsinstructies.

  Ook kan de drukte een ongewenst effect hebben op het aantal uur dat werknemers moeten werken. Structureel te lang werken kan een overtreding zijn van de Arbeidstijdenwet.

  Maar ook onderbetaling is één van de risico’s die de Inspectie ziet. Tijdens de controles kijkt de Inspectie ook of het bedrijf de coronamaatregelen goed heeft opgevolgd.
  bron: Inspectie SZW, 17/12/2020

 8. Arbeidsmigranten: afstand houden op werk onmogelijk

  Bron: NRC
  Arbeidsomstandigheden Het naleven van de coronaregels is onhaalbaar voor veel arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW.

  Arbeidsmigranten komen tijdens hun werk in Nederland in de knel met de coronamaatregelen. Eén op de vijf kan geen anderhalve meter afstand houden op de werkvloer en loopt extra besmettingsgevaar. In distributiecentra, groothandels en pakketsorteercentra geldt dit zelfs voor de helft van de werknemers. Dit blijkt uit een enquête van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) onder 380 arbeidsmigranten.

  Aanleiding voor het Inspectie-onderzoek zijn de misstanden in slachthuizen, die aan het begin van de coronacrisis aan het licht kwamen. In mei vorig jaar moesten enkele vleesverwerkers de deuren sluiten, nadat er grote corona-uitbraken waren onder met name buitenlandse medewerkers. De veiligheid kon niet langer worden gegarandeerd. Daarnaast zouden medewerkers onder druk zijn gezet om door te werken met ziekteverschijnselen. Ook in de fruitverwerking ontstonden coronabrandhaarden onder arbeidsmigranten.

  Op elkaar gepropt in busjes
  Door corona kregen de slechte werkomstandigheden van arbeidsmigranten, naar schatting vijfhonderdduizend in Nederland, ineens vol de aandacht. Uit een rondgang van NRC in mei vorig jaar langs vakantieparken, oude barakken en wooncomplexen bleek dat arbeidsmigranten met veel mensen in kleine woningen wonen en op elkaar gepropt in busjes naar hun werk worden gebracht. Ook vertelden veel arbeidsmigranten dat hun zorgverzekeringen niet waren geregeld en ze afhankelijk zijn van hun uitzendbureau voor een baan én bed. Bij werkverlies, zo bleek, werden veel arbeidsmigranten onmiddellijk op straat gezet door hun uitzendbureau. Reden voor de Inspectie om onderzoek te doen naar de naleving van de coronamaatregelen onder arbeidsmigranten.

  De opvallendste conclusie uit het onderzoek is dat in distributiecentra afstand houden onmogelijk is, volgens de helft van de respondenten. Bij het inpakken van boodschappen en het sorteren van bestellingen wordt vaak zij aan zij gewerkt aan de lopende band en in de smalle gangpaden is elkaar ontwijken onmogelijk. In de land- en tuinbouw speelt dit minder, stelt de Inspectie: in de agrarische sector kan 12 procent van de respondenten geen afstand houden.
  In koelhuizen en voedselverwerkingsbedrijven speelt nog een extra gevaar: de lage temperatuur. „Er is een aanname vanuit de vleesindustrie dat aerosolen met virusdeeltjes langer overleven in een koude omgeving. Deze koude omstandigheden doen zich onder andere voor bij slachterijen, fabrikanten van gesneden groenten, vers fruit en kant-en-klaarmaaltijden”, schrijft de Inspectie. Het coronavirus is waarschijnlijk levensvatbaarder bij koele temperaturen.

  Te rooskleurig
  Medio vorig jaar bezochten SZW-inspecteurs onaangekondigd ongeveer 550 arbeidsmigranten thuis, in flats, in vakantieparken en op campings. Tweederde van hen werkte mee aan het onderzoek, soms werd daarbij een tolk ingezet. „Een deel haakte af”, schrijven de inspecteurs in het rapport, toen duidelijk werd dat deelname kon leiden tot een bezoek aan de baas door de Inspectie. Eén inspecteur werd van het terrein gestuurd door een werkgever.
  De onderzoekers wijzen erop dat de migranten door hun afhankelijkheidsrelatie met hun werkgever mogelijk „sociaal wenselijke” antwoorden hebben gegeven. „Het risico op sociaal wenselijke beantwoording is bij deze verkenning daarom waarschijnlijk wat groter dan gemiddeld.” Dit heeft mogelijk geleid tot „een rooskleuriger beeld” dan de werkelijkheid.

  Het kabinet stelde onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer het zogeheten ‘aanjaagteam’ aan, dat aanbevelingen moest doen om corona-uitbraken onder arbeidsmigranten te voorkomen en oplossingen aan te dragen voor de slechte arbeids- en huisvestingsomstandigheden van deze groep.

  Niet doorbetaald bij ziekte
  Roemer en het aanjaagteam pleitten in juni dat arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis een eigen kamer moeten krijgen, maar dat blijkt amper het geval onder de geënquêteerden: twee derde deelt een kamer. Zeker 40 procent van de kamers blijkt kleiner dan tien vierkante meter te zijn en 85 procent van de migranten deelt keuken en sanitair met anderen. Ook zegt de helft van de geënquêteerden niet te worden doorbetaald bij ziekte of dat niet te weten.
  Los van de enquête heeft de Inspectie SZW een meldpunt waar werkgerelateerde besmettingsrisico’s gemeld kunnen worden. Dat meldpunt heeft in de periode van 2 maart tot en met 6 december 2020, 1.359 meldingen ontvangen die gaan over arbeidsmigranten en besmettingsrisico’s. Dat is ruim een vijfde van het totaal aantal ontvangen coronameldingen (6.448).

  De Inspectie SZW stelt dat arbeidsmigranten beter moeten worden geregistreerd, zodat bekend is waar zij wonen en werken. Ook bemoeilijkt hun afhankelijkheid van uitzendbureaus het toezicht, schrijft Inspectie SZW. Wettelijk gezien kan de Inspectie alleen toezicht houden op werkomstandigheden, terwijl arbeidsmigranten ook problemen ervaren met hun huisvesting, vervoer en zorgverzekering; zaken die meestal geregeld worden door de uitzendbureaus.

  Handhaving Inspectie SZW

  Tijdens de coronacrisis heeft de Inspectie verschillende bedrijven waar arbeidsmigranten werken gewaarschuwd over het niet naleven van de coronamaatregelen. Twee bedrijven hebben hun werkzaamheden tijdelijk moeten stilleggen, er zijn amper boetes uitgedeeld.

 9. Inspectie sluit bouwlocatie Lelystad vanwege overtredingen

  donderdag 19 november 2020
  LELYSTAD – Een bouwlocatie in de gemeente Lelystad werd door bouwvakkers ook gebruikt om er te wonen en te slapen. Er werden zelfs huisdieren en diervoeding aangetroffen. De bouwlocatie is direct gesloten.

  De Inspectie SZW trof op locatie 18 bouwvakkers aan, waarbij twee van hen geen vergunning hadden om überhaupt hier te werken. Het betrof hier een Georgiër en een Rus. De overige aangetroffen bouwvakkers kwamen uit Oekraïne en Wit-Rusland. Vanwege het ontbreken van papieren is het op dit moment nog niet duidelijk of de werkgever hen legaal hier heeft laten werken.

  Op de bouwlocatie wordt een kantorencomplex omgebouwd tot appartementen. Het was niet de eerste keer dat de Inspectie SZW hier een controle deed. In december 2019 constateerde de Inspectie al dat op de locatie gewoond werd. Toentertijd is al duidelijk gemaakt aan de opdrachtgever dat dit niet is toegestaan.

  De verwondering was dan ook groot van de inspecteurs dat zij wederom op de bouwlocatie matrassen aantrof en duidelijk werd dat de bouwvakkers hier verbleven. Er lagen kleren, schoenen en de was hing te drogen. Bijzonder was verder dat er door de bouwvakkers hamsters werden gehouden als huisdier, blijkens de kooien en diervoeding die er aangetroffen werden.

  Verder is het vermoeden dat er op ondeskundige wijze asbest is verwijderd op de bouwlocatie en dat het om een illegale asbestsanering ging, daar de werkzaamheden niet waren gemeld.

  De verblijfslocatie van de bouwvakkers was verder verre van veilig. Elektriciteitskabels hingen overal los en waren ondeugdelijk aangelegd. Reden voor de Inspectie SZW om de hele bouwlocatie af te sluiten. Daarnaast doet de Inspectie SZW nog nader onderzoek naar overtredingen van onder meer de arbeidsomstandigheden, of het minimumloon wel werd betaald en of er niet te lang werd gewerkt.

  De controle werd gedaan in overleg met het Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19 . Sinds 1 september 2020 werken diverse organisaties als Inspectie SZW, GGD, Veiligheidsregio en NVWA samen om misstanden van woon-, werk- en vervoersomstandigheden van arbeidsmigranten efficiënt en effectief aan te pakken.

 10. Winkels dicht vanwege herhaaldelijke illegale arbeid

  bron: Inspectie SZW

  Twee vestigingen van een supermarkt in de Amsterdamse binnenstad moeten een maand lang de deuren sluiten. De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden per 21 september stilgelegd, omdat de onderneming meerdere malen de Wet arbeid vreemdelingen heeft overtreden. Bij diverse controles in de afgelopen jaren troffen inspecteurs werknemers met een buitenlandse nationaliteit aan die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. De werkgever liet het personeel echter steeds zonder de verplichte vergunning werken.

  In totaal heeft de Inspectie SZW het bedrijf sinds 2015 zes maal een boete opgelegd voor illegale arbeid. Ook heeft de werkgever drie keer een waarschuwing gekregen dat het bedrijf kan worden stilgelegd vanwege herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen. Ondanks deze waarschuwingen beging de onderneming in maart wederom dezelfde fout. Weer troffen de inspecteurs een werknemer in de winkel aan, terwijl de werkgever niet beschikte over de verplichte tewerkstellingsvergunning.

  De Inspectie SZW kan concluderen dat het bedrijf zich niet heeft ingespannen om de regels voor eerlijk werk beter te gaan naleven. Het is niet gebleken dat de supermarkt adequate maatregelen heeft getroffen om dezelfde of soortgelijke overtredingen te voorkomen. Om verdere recidive tegen te gaan, heeft de Inspectie SZW besloten de werkzaamheden van de twee vestigingen stil te leggen voor de periode van één maand. Het negeren van de stillegging is strafbaar. De Inspectie zal erop toezien dat de werkgever zich aan de stillegging houdt.

 11. Inspectie gooit asbestverwerker in Roden maand op slot wegens overtredingen

  1 september 2020, bron Ditisroden.nl

  Een asbestverwijderingsbedrijf uit Roden mag vanaf 1 september 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De Inspectie SZW heeft sinds 2019 drie maal geconstateerd dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd, meldt Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het Arbeidsomstandighedenbesluit overtrad met betrekking tot asbestsanering was in 2019 bij asbestwerkzaamheden in de plaats Nijlande. Dezelfde overtreding zag de Inspectie bij werkzaamheden door het bedrijf in de gemeente Gieten, ook in 2019. Als een bedrijf dezelfde overtreding vaker begaat kan besloten worden om werkzaamheden van het bedrijf preventief stil te leggen. Na de laatste overtreding heeft het bedrijf een waarschuwing gekregen dat werkzaamheden door het bedrijf bij een volgende overtreding zouden kunnen worden stilgelegd. In juni dit jaar constateerden inspecteurs wederom een overtreding bij asbestwerkzaamheden, dit keer in de gemeente Vriescheloo.

  De stillegging waar het bedrijf voor werd gewaarschuwd, wordt nu geëffectueerd. De overtreding waar het om gaat is dat het bedrijf nagelaten heeft om preventieve maatregelen te treffen om de concentratie van asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk onder de grenswaarden te houden. Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn aan het verwijderen van asbest. Het asbestverwijderingsbedrijf uit Roden overtrad hiermee het Arbeidsomstandighedenbesluit. De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en/of ten behoeve van het bedrijf uit Roden. De duur van de stillegging betreft een periode van 1 maand en gaat in op 1 september 2020.

 12. Vier bedrijven beboet voor ondeskundig slopen schuren met asbest

  Bron: Inspectie SZW
  Vier bedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal een boete gekregen van € 72.000,- voor het ondeskundig slopen van asbesthoudende schuren in de gemeente Beuningen. Er werden werkzaamheden verricht zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. Werknemers en toezichthouders hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.

  De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) meldde vorig jaar aan de Inspectie SZW dat bij de sloop van een aantal schuren in Beuningen vermoedelijk asbest was vrijgekomen. Gespecialiseerde asbest inspecteurs van de Inspectie SZW en handhavers van de ODRN hielden direct daarna in april 2019 een controle op het terrein waar de schuren gesloopt werden.

  Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

  Bij de sloop waren vier bedrijven betrokken die allen de asbestregelgeving hebben overtreden. Een bedrijf uit Venlo had als opdrachtgever van de sloop geen veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld, wat dit bedrijf een boete van € 13.500,- opleverde. Een tweede bedrijf uit Venlo was al begonnen met sloopwerkzaamheden aan een schuur voordat het asbest was verwijderd. Dit bedrijf kreeg hiervoor ook een boete van € 13.500,-. Een grondverzet- en sloopbedrijf uit Nijmegen heeft als niet gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ondeskundig asbest gesloopt en heeft daardoor derden in gevaar gebracht. De boete hiervoor bedraagt voor dit bedrijf € 43.200,-. Ook een asbestsaneringsbedrijf uit Ede kreeg een boete, omdat dit bedrijf niet op de juiste wijze was omgegaan met de ontstane asbestverontreiniging, geen asbestinventarisatie had laten uitvoeren en ook geen melding van de asbestwerkzaamheden bij de Inspectie SZW had gedaan. Dit bedrijf kreeg een boete van € 1.800,-.

  Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn bij het verwijderen van asbest. De bedrijven overtraden hiermee de Arbeidsomstandighedenwet en hebben gezamenlijk dan ook een boete gekregen van € 72.000,00. Tegen deze boete kunnen bedrijven nog in beroep gaan.

 13. Asbestverwijderingsbedrijf uit Ede voor maand stilgelegd

  Bron: InspectieSZW, 08 juli 2020
  Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.

  De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het arbobesluit overtrad met betrekking tot asbestsanering was in 2015. Dezelfde overtredingen volgden in 2016, tweemaal in 2017, in 2018 en de laatste keer in 2020.

  Als een bedrijf dezelfde overtreding vaker begaat kan besloten worden om werkzaamheden van het bedrijf preventief stil te leggen. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf al een waarschuwing gekregen dat werkzaamheden door het bedrijf bij een volgende overtreding zouden kunnen worden stilgelegd. Deze stillegging wordt nu geëffectueerd.

  Het bedrijf heeft voor deze overtredingen € 54.675,- aan boetes opgelegd gekregen. Niet alle boetes zijn al onherroepelijk, de rechtsgang tegen enkele overtredingen staat nog open voor het bedrijf. De overtreding waar het hier om gaat is dat het bedrijf nagelaten heeft om preventieve maatregelen te treffen om de concentratie van asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk onder de grenswaarden te houden.
  Naast deze overtredingen van het arbobesluit, heeft het bedrijf in de afgelopen jaren ook voor andere overtredingen van het arbobesluit boetes opgelegd gekregen, in totaal € 31.200,-.

  De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en/of ten behoeve van het bedrijf uit Ede. De duur van de stillegging betreft een periode van 1 maand en gaat in op 8 juli 2020

 14. Werkzaamheden jonge maaltijdbezorgers stilgelegd

  bron: Inspectie SZW
  De Inspectie SZW heeft 26 juni samen met gemeenten en de politie zes vestigingen van een fastfoodketen gecontroleerd. Vijf vijftienjarige bezorgers bleken na 21.00 uur en zelfs om 23.00 uur nog aan het werk te zijn terwijl dit niet is toegestaan. De Inspectie SZW heeft die werkzaamheden direct stil gelegd. Aanleiding voor de inspectie waren meldingen over jonge maaltijdbezorgers die tot laat in de avond nog aan het werk zouden zijn. De controles vonden plaats in Amstelveen, Bussum, Huizen, Utrecht en Hilversum.

  De maaltijdbezorging maakt de laatste jaren een grote groei door. Niet alleen neemt het aantal maaltijdbezorgers toe, er is ook een duidelijke verschuiving te zien in leeftijd. De bezorgers worden steeds jonger. Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de Inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van betalingen. De Inspectie SZW vindt een ondubbelzinnige norm van maatschappelijk belang. Daarom heeft de Inspectie de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden. Dit verbod treedt op 1 juli 2020 in werking.

  De controle op de maaltijdbezorgers is het afgelopen jaar door de Inspectie SZW geïntensiveerd. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven bleek het mis te gaan. Het ontbreekt bij deze bedrijven vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn. Dit geldt zowel voor grote ketens met eigen bezorgers als voor de kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers.

 15. Brabantse aspergekwekerij stilgelegd: Polen en Roemenen werkten zes weken achter elkaar, veertien uur per dag

  Bron:ed.nl
  De werkzaamheden bij een aspergekwekerij ergens in Noord-Brabant zijn tijdelijk stilgelegd door de Inspectie SZW. De 44 werknemers, afkomstig uit Polen en Roemenië, bleken al zes weken lang iedere dag asperges te steken, voor zo’n 8 tot 14 uur per dag.

  De Brabantse werkgever – de inspectie meldt niet waar precies – moet volgens de Inspectie SZW orde op zaken stellen en zich houden aan de regels over wekelijkse rust van minimaal 36 aaneengesloten uren. Door de stillegging krijgen de werknemers de tijd om te rusten.

  De controle is samen met handhavers van de gemeente uitgevoerd. De 44 aspergestekers zijn arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië en wonen in huisvesting van de werkgever. Tijdens de inspectie is ook gecontroleerd of de arbeidsomstandigheden veilig en gezond zijn en of de werkgever het risico op een besmetting met Covid-19 tijdens het werk zo goed mogelijk voorkomt.

  Onderzoek
  De Inspectie SZW doet momenteel nader onderzoek naar naleving van de Wet Minimumloon en de Arbeidstijdenwet. De inspectie constateerde dat de werkgever op een aantal punten tekort schiet en ziet erop toe dat de werkgever zo snel mogelijk verbetermaatregelen neemt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden