Arbeidsinspectie ziet overtredingen bij 70 procent bezochte melkveebedrijven

overgenomen van: Nieuweoogst, door:PIETER STOKKERMANS

De veiligheid op melkveebedrijven blijft een punt van aandacht, stelt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uit een herinspectie op 147 bedrijven in 2022 en 2023 bleek dat 70 procent in overtreding was. Op deze 103 bedrijven zijn 248 overtredingen geconstateerd, variërend van 1 tot 6 per bedrijf.

Deze melkveebedrijven zijn ook in 2021 geïnspecteerd. Reden voor de bezoeken is dat volgens de arbeidsinspectie veel arbeidsongevallen in de rundveehouderij voorkomen. De overtredingen hadden nu betrekking op een onvolledige risico-inventarisatie en evaluatie, het niet op tijd of slecht onderhouden van of slecht beveiligde arbeidsmiddelen. Zo was de aftakas niet altijd voldoende afgeschermd, net als mestputten.

Verder werden gevaarlijke stoffen zonder lekbak opslagen en stonden deze stoffen bij elkaar, terwijl dat niet veilig is. Daarnaast waren overtredingen geconstateerd rond de deugdelijkheid van silo’s, het aanrijdgevaar hiervan en het valgevaar rond hogergelegen opslagplaatsen.

Veel van de ongewenste risico’s zijn volgens de arbeidsinspectie weg te nemen met praktische, simpele oplossingen. Op boerveilig.nl worden hiervoor tips gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *