Bedrijven leven Arbowet slecht na

25 september 2013 – Bijna de helft van de bedrijven komt de verplichtingen uit de Arbowet niet na. Zo hebben organisaties vaak geen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),of alleen op papier en is er geen preventiemedewerker aangesteld. Ook zijn de arboverplichtingen vaak helemaal niet bekend. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW.

Uit het rapport ‘Signalement arbozorg in Nederland’ van de Inspectie SZW blijkt dat organisaties sinds 2006 steeds minder aandacht besteden aan de naleving van de arboregels. Veel werkgevers stellen op papier wel een RI&E op, maar daar blijft het dan bij. Ze doen niks om de risico’s in de praktijk terug te dringen. Werkgevers krijgen in de Arbowet veel vrijheid om zelf het arbobeleid in te vullen. Dat is misschien niet zo’n goed idee geweest. Volgens de Inspectie SZW is het tijd voor een nieuwe aanpak. Hierin moeten de verschillen tussen de grote en de kleine organisaties aan bod komen. Maar de nieuwe aanpak moet organisaties ook stimuleren om meer maatregelen te nemen om de risico’s te beperken.

Geen RI&E bij kleine organisaties

Het blijkt ook dat kleinere organisaties de arboverplichtingen slechter nakomen dan grotere organisaties. Het zijn namelijk vooral de kleine organisaties die geen RI&E hebben. Voor deze kleine werkgevers zijn de verplichtingen uit de Arbowet een probleem, omdat ze niet goed aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Ook hebben ze onvoldoende middelen om het arbobeleid uit te voeren. Het komt ook voor dat deze werkgevers helemaal niet bekend zijn met de verplichtingen uit de Arbowet. Twijfelt u of het bij wel goed gaat? Via de website zelfinspectie.nl kunt u nagaan of uw organisatie aan de arboverplichtingen voldoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *