Wat zegt de rechter over doeltreffende voorlichting en instructie aan de werknemers

Bron: bijzonderstrafrecht.nl

Veroordeling overtreding Arbeidsomstandighedenwet: wel aandacht besteed aan voorlichten van werknemers, maar niet doeltreffend.

Rechtbank Oost-Brabant 21 juni … Read the rest

Inspectie SZW gaat gericht controleren op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen

bron:Solarmagazine.nl

‘Bij het installeren van zonnepanelen op daken van huizen wordt zelden het verplichte valhek geplaatst. Dat alleen al geeft aan dat er op grote schaal onveilig wordt gewerkt, met voorkombare ongelukken als gevolg.’

Dat … Read the rest

Thuiswerkers controleren, mag dat?

Bron:overduurzameinzetbaarheid

Een werkgever mag zijn thuiswerkers controleren. Maar hij moet zich wel houden aan strikte voorwaarden. Die zijn bedoeld om de privacy van de werknemer te waarborgen. Afgezien van de controledrift bij sommige werkgevers zijn … Read the rest

Bedrijfsvoering elektrische installaties

bron:installatiejournaal.nl

Elektriciteit wordt minder gevaarlijk als veiligheidsmaatregelen beter worden nageleefd. In theorie is de wet- en regelgeving rond veiligheid sluitend. Denk vooral aan de allesomvattende Arbeidsomstandighedenwet en de NEN 3140, NEN 3840 en NEN-EN Read the rest

Wie mogen er aan elektrische installaties werken?

bron:installatiejournaal.nl ; door Anton Kerkhofs

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. Wie … Read the rest

Hoe voorkom je problemen bij Inspectie SZW?

Wat kunnen bedrijven zelf doen om problemen tijdens de inspectie te voorkomen?

Risico-inventarisatie en evaluatie:

Om op de juiste manier invulling te geven aan goed werkgeverschap en problemen met de Inspectie SZW en boetes te … Read the rest

Hoever moeten we gaan met veiligheid, zonder door te slaan?

bron: ARBO-Online.nl

Hoe kijkt u aan tegen risico’s? Wilt u ze ten koste van alles uitbannen? Of hebt u besloten bepaalde risico’s te accepteren? Dat laatste is prima, zegt Martin van Staveren, maar doe het … Read the rest

Schikking voor dodelijk arbeidsongeval bij werkzaamheden aannemingsbedrijf

Bron: Functioneel Parket

Het is januari 2018, een aantal werknemers van Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen B.V. verrichtten werkzaamheden om bij een waterleiding onder een dicht gestrate oprit te komen. Hun werkgever, het aannemingsbedrijf, was … Read the rest

Dit deed de Inspectie SZW het afgelopen jaar

Bron:Arbo-online

Het jaarverslag van de Inspectie SZW is er weer en dat vat samen waar de inspecteurs in het jaar 2020 zoal mee bezig zijn geweest. Ze moesten zich vooral erg aanpassen aan de gevolgen Read the rest

Veilig werken stimuleren en verbeteren

De website van het Platform Preventie Valgevaar (www.veiligopdehoogte.nl) is geheel vernieuwd. Belangrijke vernieuwing is de speciale kennispagina die het startpunt vormt voor het veilig werken op hoogte. 

Toepassing van het Bouwbesluit is speerpunt van het … Read the rest

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden