Tag archieven: arbeidsinspectie

Jaarverslag Arbeidsinspectie laat ruimte voor verbetering zien

Overgenomen van: Werkenveiligheid.nl

Naast cijfers en feiten bestaat het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie uit een reflectie van de … Read the rest

Voorbereiden op de Arbeidsinspectie

Bron:nfofruit.nl

Inspecties arbeidsmarktfraude en arbeidsomstandigheden

De Werkgeverslijn (Land & Tuinbouw) krijgt veel vragen en opmerkingen over de controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zowel over de wet- en regelgeving waar op gecontroleerd wordt als ook … Read the rest

Arbeidsinspectie heeft naam weer terug, maar wat mag een arbeidsinspecteur?

Bron:personeelsnet.nl

‘De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in’. Deze mededeling horen we meestal als er een ongeval is gebeurd bij een bedrijf. De naam arbeidsinspectie zit zo in ons collectieve geheugen gegrift, dat de nieuwerwetse naam … Read the rest

Inspectie SZW al bereikbaar op nieuwe website met nieuwe naam

Bron:rendement.nl

Inspectie SZW start 2022 met een nieuwe naam. De Nederlandse Arbeidsinspectie, zoals de toezichthouder gaat heten, is al wel bereikbaar op het nieuwe webadres. De taken blijven ongewijzigd, al zal er meer … Read the rest

De Rekenkamer oordeelt hard over de arbeidsinspectie

Bron: www.groen.nl; door:Sylvana van den BraakSimone Peek en Emiel Woutersen

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) faalt in de aanpak van arbeidsuitbuiting en moderne slavernij. … Read the rest

En we noemen haar: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’

Bron: Inspectie SZW

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker … Read the rest

Inspectie SZW wil dat bedrijven leren van arbeidsongevallen

Bron:Transport-online

DEN HAAG – De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven verbetert en herhaling van het ongeval zoveel mogelijk wordt voorkomen. … Read the rest

Inkrimping Arbeidsinspectie in strijd met ILO Verdrag 81


Auteurs Dr. Jan Popma
‘Inkrimping Arbeidsinspectie in strijd met ILO Verdrag 81’, ARBAC, november 2011, DOI: 10.5553/ARBAC/.000003 d

Inleiding
Als uitvloeisel van het regeerakkoord dient de overheid fors te bezuinigen. Ook het ministerie van Sociale … Read the rest

Bereken uw boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Op 1 januari 2013 is de “wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving” in werking getreden. Dit houdt onder andere in dat er strenger tegen arbo-overtredingen wordt opgetreden.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan Read the rest