Tagarchief: Bouwproces

Vergewissen een plicht om een civieltechnisch werk of bouwwerk veilig tot stand te doen komen.

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat … Read the rest

Minister vindt volledige wegafsluiting bij onderhoud ‘meest efficiënt’

Bron:Cobouw

Aannemers in de infrasector kunnen vaker volgens de werkwijze ‘kort en hevig’ aan de slag bij projecten van Rijkswaterstaat. Het levert volgens de minister in de meeste gevallen minder verkeershinder op dan gefaseerd onderhoud.… Read the rest

V&G plan en het Bouwproces

De opdrachtgever onderzoekt of de bij het bouwwerk betrokkene aannemers en/of zelfstandigen voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om hun werkzaamheden op de bouwplaats[i] op een veilige manier, overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, uit te voeren… Read the rest

Strafrechtelijke risico’s van V&G-deelplannen: opdrachtgever vervolgd voor dood onderaannemer

 Bron: https://weblogs.arsaequi.nl/

Opdrachtgever wordt medeverantwoordelijke gesteld voor het niet naleven van bouwprocesbepalingen door te verzuimen vooraf een veiligheidsplan (V&G plan )met een inventarisatie van de risico’s op te (laten) stellen en het ontbreken van … Read the rest

Arbeidsinspectie praat leden regio Noord bij over het V&G-plan

bron: Bouwendnederland.nl

Als de themabijeenkomst van 6 september 2021 over veiligheid één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat er nog erg veel onduidelijk is rondom het verplichte Veiligheids- en Gezondheidsplan dat in het … Read the rest

Sta bewust stil bij Veiligheid voor, tijdens en na de Bouw!

Bron: Traject.com

Bij elk bouwproject hoort het onderwerp Veiligheid op de agenda. Maar hoe wordt dit concreet ingevuld? Is er vanuit de planvoorbereiding een V&G plan beschikbaar voor de realisatiefase? En zijn er in … Read the rest

Arbeidsinspecteur: ‘Niet de werknemer faalt, maar het hele systeem’

Bron: Cobouw

Al negen jaar lang is Michel Schenk arbeidsinspecteur bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en nog altijd ziet hij te veel ongevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Een cultuurRead the rest

Inzicht in aangepaste Bouwprocesbepalingen


bron:Bouwendnederland

In de praktijk is te vaak gebleken dat de opdrachtgever/ontwerper van een bouwwerk te weinig rekening houdt met de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens de bouw en het onderhoud. Daarom zijn de BouwprocesRead the rest

Veilig ontwerp wordt issue


28-06-2011

Over de veiligheid en bereikbaarheid van gebouwen voor wat betreft schilderwerk gaat het vooreerst niet, maar toch is een belangrijke stap gezet rond veilig ontwerpen: er komt een samenwerking om architecten en ontwerpers al … Read the rest