Arbeidsinspectie verscherpt handhaving dieselmotoremissies

Overgenomen van: bouwendnederland.nl

Veel bouw- en infrabedrijven investeren al volop in schoon en emissieloos bouwen. Met het SEB-convenant ligt er ook een duidelijk tijdspad voor het uitfaseren van fossiel aangedreven materieel. In lijn met deze transitie scherpt de Arbeidsinspectie nu haar handhavingsbeleid dieselmotoremissies aan. Dit geldt in eerste instantie voor machines met een dieselmotor <56kW. Deze moeten voortaan altijd een roetfilter hebben met een effectiviteit van minimaal 95%.

Werknemers die met of in de nabijheid van materieel met een dieselmotor werken, worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je werknemers en anderen in de omgeving hiertegen te beschermen. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal hier ook strenger op toezien.

Concreet betekent dit dat dieselaangedreven machines <56kW per vandaag een effectieve roetfilter moeten hebben. Als de dieselaangedreven machine nog niet vanuit de fabriek een effectief roetfilter heeft, dan moet je deze alsnog aanbrengen (een zogenoemd retrofit roetfilter).

Overzicht van dieselaangedreven machines waarop gehandhaafd wordt
 • Graafmachines, minigravers, wielladers, shovels, schrankladers en vergelijkbare dieselaangedreven machines 1 t/m 3 ton en tot een vermogen van 19kW (alle Stage-Tier klassen).
 • Graafmachines, wielladers en shovels en vergelijkbare dieselaangedreven machines van 19 tot 56kW (t/m 10 ton). Een retrofit filter is bij >19kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
 • Trilplaten, trilwalsen en trilstampers.
 • Compressoren, hoogwerkers en aggregaten. 
 • Een retrofit filter is bij >19kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
 • Een retrofit filter is bij >19kW en <560 kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
Vanaf 1 januari 2030 geen dieselaangedreven machines <56 kW meer

Klein materieel mag dan in principe alleen nog elektrisch of waterstof aangedreven zijn. Als een bepaalde machine tegen die tijd nog niet op de markt beschikbaar is, dan zijn emissiearme alternatieven aangedreven op LPG en benzine toegestaan.  

Subsidie beschikbaar voor aanschaf emissieloos materieel

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is er voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven. De SSEB is er ook voor de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissiearm.

Vanaf 5 maart 2024 kun je deze subsidie weer aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Meer weten over de handhaving van de Arbeidsinspectie?

Bekijk dan de nieuwe werkinstructiemodule DME van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Een gedachte over “Arbeidsinspectie verscherpt handhaving dieselmotoremissies”

 1. Cumela: Verbod op dieselmachines onmogelijk en onuitvoerbaar

  Overgenomen van: CumelaDatum, 31 januari 2024

  Het verbod dat de arbeidsinspectie wil op het werken met en bij diesel aangedreven machines is onmogelijk en onuitvoerbaar. Dit stelt Cumela in een reactie op de nieuwe werkinstructie die de arbeidsinspectie eind vorig jaar bekend maakte.

  Wat is er aan de hand? Net voor het nieuwe jaar publiceerde de arbeidsinspectie een nieuwe interne beleidslijn om blootstelling aan roetdeeltjes te voorkomen. In deze zogenaamde werkinstructie voor de handhaving geeft ze aan waarom inspecteurs kunnen gaan handhaven dat werknemers niet meer in de buurt van dieselmachines mogen werken. Dit gaat zover dat zelfs het werken met deze machines verboden zou moeten worden.

  Cumela is verbijsterd over deze handelswijze en werkinstructie. Waarnemend directeur Hans Verkerk: “Dit gaat ver voorbij aan de praktijk en maakt het werken onmogelijk. Opeens komt de Arbeidsinspectie met een nieuw handhavingsbeleid en wordt er met onmiddellijke ingang geëist dat machines aan de hoogste normen voldoen of zelfs achteraf moeten worden uitgerust met een roetfilter. Zelfs de kleinste dieselaangedreven trilplaat of stamper zou moeten worden voorzien van een roetfilter. Terwijl er Europees bij het stellen van emissie-eisen juist gewerkt wordt in verschillende categorieën omdat bijvoorbeeld juist kleine motoren heel moeilijk met roetfilters zijn uit te rusten.”

  Beleid is al ingezet

  Het irriteert Cumela ook dat de arbeidsinspectie hiermee volledig voorbij gaat aan ander ingezet beleid. “We hebben in het convenant Schoon en Emissieloos bouwen al afgesproken dat we er naar streven om stapsgewijs alle verbrandingsmotoren te vervangen door emissieloos materieel.”

  In de werkinstructie stelt de Arbeidsinspectie dat machines tot een vermogen van 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Tier V) mogen worden ingezet. Bovendien zouden alle machines kleiner dan 19 kW moeten worden voorzien van een roetfilter of vervangen door een elektrische machine. Bijzonder omdat juist deze machines met een vermogen van minder dan 19 kW  zijn uitgezonderd omdat het moeilijk is om deze met een goed werkend roetfilter uit te rusten. Bovendien mag je niet zomaar op elke uitlaat een roetfilter plaatse omdat daardoor de druk in het hele motorsysteem verandert en daarmee de CE vervalt. 

  Verschil binnen en buiten

  Verkerk erkent de noodzaak dat werknemers in een gezonde werkomgeving moeten kunnen werken. “Maar er is een heel verschil tussen een machine die in een afgesloten ruimte staat en die buiten aan het werk is. Buiten treedt in bijna alle gevallen onmiddellijk een sterke verdunning op. Daarbij zijn uitlaten niet voor niets naar achteren gericht. Dit is juist om de machinist te beschermen. 

  We onderschrijven de wens om de belasting nog verder omlaag te brengen, daarom is het goed dat er Europees beleid is. Dat is zorgvuldig ingezet om de industrie de tijd te geven om zich aan te passen en motoren te ontwikkelen die veel minder emissie geven. Daar spelen onze ondernemers ook op in, want velen hebben al oude machines vervangen door machines met de hoogste milieunormen. Maar het kan niet zo zijn, dat nu de arbeidsinspectie eigen normen gaat hanteren, waarbij niet eens bekend is wat de huidige belasting is voor een machinist. De inspectie spreekt zelf van een norm van maximaal 10 microgram per m3 lucht. Voor we nieuwe eisen aan machines gaan stellen zouden we eerst graag weten waarom ze denken dat die norm voor een machinist in de cabine niet wordt gehaald. 

  Cumela is inmiddels in gesprek met andere organisaties om gezamenlijk te laten zien waarom dit beleid onhaalbaar is. “Daarover zullen we dan in gesprek gaan met de Arbeidsinspectie, maar indien nodig zullen we hier ook de politiek bij betrekken want dit doorkruist alle afspraken die we al hebben.” 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *