Tag archieven: Arbeidsongeval

Ongevallen door het werk

Weggezakt in cement en graafmachine op hoofd: alle 41 ongelukken bij bouw Corbulotunnel op een rij

Overgenomen van: Omroep West

LEIDEN – Bij de aanleg van de Corbulotunnel hebben de afgelopen jaren veel misstanden plaatsgevonden. … Read the rest

Inspectie: ‘rigger’ is de zwakke schakel bij hijswerkzaamheden

Bron:Cobouw

Een last die valt, werknemers in de gevarenzone, of verkeerde hijsmaterialen; nog geregeld zien inspecteurs het misgaan bij hijswerkzaamheden met slachtoffers als gevolg. Het gebrek aan kwalificatie-eisen voor de ‘rigger’ is … Read the rest

Is iemand van de trap gevallen of geduwd? NFI en TU Delft werken aan model voor complexe valzaken

Bron: forensischinstituut.nl

Stel, er ligt een overleden persoon onderaan de trap in een woning. Is die persoon gevallen, geduwd of al eerder gedood en daar neergelegd zodat het op een ongeluk lijkt? Vaak … Read the rest

Geen sterke relatie tussen alcohol- en drugsgebruik en gezond en veilig werken 

In de bouw zijn zware drinkers vaker bij een arbeidsongeval betrokken dan niet-zware drinkers en in de horeca en een paar andere sectoren hangt het gebruik van drugs samen met arbeidsongevallen. Maar in het … Read the rest

Roep om verhogen leeftijdsgrens aanvullende zorgplicht

overgenomen van: Werkenveiligheid.nl

Jonge werknemers in de leeftijd tot 25 jaar hebben een veel grotere kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan werknemers boven de 25 jaar. Daarom pleit vakbond FNV dat de … Read the rest

Het melden van arbeidsongevallen

Volgens de Arbowet is iedere organisatie verplicht om bepaalde arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De meldingsplicht geldt ook voor alle personen die onder gezag werken, zoals een uitzendkracht, zzp-er en een … Read the rest

5 TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK

Bron:evofenedex.nl

Het is de verwachting dat het aantal nachtwerkers toeneemt

21-03-2022  In Nederland draaien 1,5 miljoen werkenden, 16 procent van de beroepsbevolking, regelmatig of soms in de nacht. Het is de verwachting dat het … Read the rest

FNV geschokt door stijging aantal doden in sector agrarisch groen

Bron: blikopnieuws.nl

De FNV is geschokt dat er afgelopen jaar tien mensen zijn overleden door ongelukken in de agrarische en groene sector. Dat zijn er twee meer dan in 2020, blijkt uit cijfers die Stigas … Read the rest

Veilig werken en de nacht. Een verkenning van feiten, oorzaken en kansen

Bron: RIVM

In Nederland werken ongeveer 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Het is bewezen dat werknemers die een groot deel van hun leven in de nacht werken een grotere kans hebben om … Read the rest

Zelf onderzoek doen naar de oorzaak van arbeidsongeval

Overgenomen van :rendement.nl

Ondanks goede arbozorg en veiligheidsmaatregelen komen ongevallen op het werk nog steeds voor. Dat laat vaak zijn sporen na, zeker als ze gepaard gaan met persoonlijk letsel. Onderzoek doen naar de oorzaak, … Read the rest