Zorgplicht onderwijsinstelling voor ongeval bij leerbedrijf

Overgenomen van:letselschadespecialist.nl

Twee leerlingen van een BBL-opleiding lopen letselschade op bij een arbeidsongeval bij een leerbedrijf. De verzekeraar van het bedrijf dat gebruik maakt van de werkruimte en personeelsleden van het leerbedrijf betaalt een schadevergoeding aan de leerlingen. De verzekeraar vindt echter dat de onderwijsinstelling de schade moet dragen, omdat zij haar zorgplicht schond. De rechter beoordeelt in deze recente uitspraak de aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling.

De school schond volgens de rechter haar leerplicht niet. Het bedrijf was door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. De leerlingen sloten zelfstandig een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf. SBB beoordeelt onder andere de bedrijfsveiligheid bij het leerbedrijf. De zorgplicht van de onderwijsinstelling gaat daarom volgens de rechter in dit geval niet verder dan het controleren van de erkenning door de SBB

Aansprakelijkheid onderwijsinstelling voor ongeval bij leerbedrijf

Albeda is een onderwijsinstelling. Albeda biedt onder andere de opleiding Metaalbewerken. Dit is een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) opleiding. Leerlingen sluiten een onderwijsovereenkomst met Albeda en een arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf. Metaalbewerking Schiedam B.V. is in dit geval het leerbedrijf. Ook andere bedrijven maken gebruik van de werkplek van Metaalbewerking Schiedam en van haar werknemers. Een van deze bedrijven is Linger Industrial Services B.V. Als twee leerlingen voor Linger Industrial B.V. een vrachtwagen lossen met een bovenloopkraan en rondstroppen gaat het mis. De leerlingen hebben letselschade en de verzekeraar van Linger betaalt. De verzekeraar vindt echter dat de onderwijsinstelling de kosten dient te dragen en stapt naar de rechter.

Arbeidsongeval bij lossen vrachtwagen

In 2018 lossen twee leerlingen een vrachtwagen met behulp van een bovenloopkraan en rondstroppen. Een zwaar pakket met ijzeren onderdelen valt op het been van een van de jongens. Dit been wordt in het ziekenhuis geamputeerd. De verzekeraar aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor dit ongeval. Ook de tweede leerling heeft letselschade. De verzekeraar van Linger betaalt aan deze leerling een bedrag van € 15.000,– zonder aansprakelijkheid te erkennen.

Schending zorgplicht onderwijsinstelling

De rechter begint met het schetsen van het toetsingskader. Onderwijsinstellingen hebben een zorgplicht ten opzichte van hun leerlingen. In dit geval is het dus de vraag wat die zorgplicht inhoudt en of de zorgplicht is geschonden:

‘Het is vaste rechtspraak dat het handelen van een onderwijsinstelling in verband met deze zorplicht moet worden beoordeeld naar de norm van hetgeen van een redelijk handelende en redelijk bekwame onderwijsinstelling mag worden verwacht. Hoe ver de zorgplicht van een onderwijsinstelling precies strekt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld het type onderwijs dat gegeven wordt.’

SBB erkend leerbedrijf

De school schond volgens de rechter haar leerplicht niet. Het bedrijf was door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. De leerlingen sloten zelfstandig een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf. SBB beoordeelt onder andere de bedrijfsveiligheid bij het leerbedrijf. De zorgplicht van de onderwijsinstelling gaat daarom volgens de rechter in dit geval niet verder dan het controleren van de erkenning door de SBB:

‘Naar het oordeel van de rechtbank kon Albeda ter voldoening aan haar zorgplicht – voor zover in deze zaak relevant – in beginsel volstaan met het controleren of Metaalbewerking Schiedam door de SBB was erkend als leerbedrijf. De SBB is bij wet ingesteld en is op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) belast met de erkenning van leerbedrijven voor de beroepspraktijkvorming. Het is de taak van de SBB te controleren of leerbedrijven aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Deze erkenningsvoorwaarden zien onder meer op een veilige werkplek. Na erkenning controleert de SBB een keer per vier jaar of het leerbedrijf nog aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.’

Bekend met onveilige werkplek

Het standpunt van Linger is daarnaast dat de school wist of moest weten dat er bij Metaalbewerking Schiedam sprake was van een onveilige werkplek. De rechter vindt echter niet dat uit het bewijs blijkt dat Albeda wist of hoorde te weten dat Metaalbewerking Schiedam geen veilige werkplek was. De rechter wijst dit standpunt daarom af.

Aanvullende INFO

Klik hier voor uitspraak Rechtbank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *