Tag archieven: onderzoek

Wanneer zich een meldingsplichtig arbeidsongeval heeft plaatsgevonden

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Een ongevalsonderzoek vindt zo snel mogelijk na de melding van een arbeidsongeval plaats. De Arbeidsinspectie vraagt altijd de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd te laten. De inspecteur kan zich dan een goed beeld vormen over de gebeurtenissen. … Read the rest