Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk

Bron: Inspectie SZW

Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren waar het gaat om het voorkomen van arbeidsongevallen. Dat … Read the rest

Hoe scheid je de werkplek van een voeding?

bron:Installatiejournaal.nl

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. In dit artikel meer over … Read the rest

Zo verhoog je het veiligheidsbewustzijn binnen je bedrijf

bron:Arbo-online

Als je de veiligheid binnen bedrijven wil verhogen, kun je het management natuurlijk wijzen op de wettelijke verplichting. De vraag is alleen of dat op langere termijn zal werken. Want veel medewerkers kampen met Read the rest

Jongeren aan het werk

overgenomen van: Cumela.nl, door: Jacqueline Tuinenga

Gouden regel is dat je kinderen alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn … Read the rest

En we noemen haar: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’

Bron: Inspectie SZW

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker … Read the rest

Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020

bron: Bijzonderstrafrecht.nl

Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1 werknemer werkt met of blootstaat aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 400 van deze bedrijven beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en behoren … Read the rest

Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040

bron:Arboportaal.nl

In 2020 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het traject om tot een Arbovisie 2040 te komen. Om huidige en toekomstige vraagstukken effectief aan te pakken moeten resultaten verbeteren … Read the rest

Aantal ongevallen en aandoeningen door hittestress stijgt

Bron: De Houtkrant

Read the rest

Het risico van werken op een bordes

bron:Arbo-online.nl

Soms moeten bepaalde werkzaamheden vanaf een bordes plaatsvinden. Daar zijn bepaalde gevaren voor werknemers aan verbonden. Welke maatregelen kunt u treffen?

Een bordes is een verhoogd platform. Als medewerkers moeten werken vanaf een … Read the rest

Adviseer geen arbomaatregelen als dat te duur is: een kwestie van durven

bron:Arbo-online.nl

We hebben arbospecialisten nodig die breder kijken dan alleen de ‘kleine’ klassieke arbeidsongevallen, zoals vallen en snijden. Willen we veiligheid echt verbeteren? Dan moet een intelligente arbospecialist integraal naar risico’s kijken en vanuit … Read the rest