Het risico van werken op een bordes

bron:Arbo-online.nl

Soms moeten bepaalde werkzaamheden vanaf een bordes plaatsvinden. Daar zijn bepaalde gevaren voor werknemers aan verbonden. Welke maatregelen kunt u treffen?

Een bordes is een verhoogd platform. Als medewerkers moeten werken vanaf een bordes gelden er bepaalde veiligheidseisen. Zoals maatregelen tegen valgevaar.

Maatregelen tegen valgevaar bij werken op een bordes

 • Als werknemers werken op een bordes met verhoogd risico, zijn maatregelen tegen valgevaar verplicht. Dit geldt vanaf elke stahoogte boven de begane grond. De maatregelen tegen valgevaar, zoals bijvoorbeeld hekken, mogen geen gevaar opleveren.
 • Breng daar waar dat nodig is doelmatig leuning- en hekwerk aan.
 • Als het bordes zich meer dan 1,50 meter boven de vloer bevindt, moet er een valbeveiliging in de vorm van een leuning aanwezig zijn. Zowel aan de zijkanten als aan de achterzijde.
 • Aan de baanzijde is het bordes uitgerust met een zogenaamde schoprand van 15 cm hoogte. Dit moet werknemers beschermen tegen vallende voorwerpen.

Andere maatregelen bij werken op een bordes

 • Er is een stopknop aanwezig als in de directe omgeving beknellinggevaar aanwezig is.
 • Als het bordes beweegbaar/verstelbaar is, mag dit geen knelgevaar opleveren. De versnelling is maximaal 0,75 m/s2, zo mogelijk lager bijv. 0,4 m/s2.
 • Voorkom knelgevaar onder het gehele bordes doordat bijvoorbeeld een aanraakbeveiliging is gemonteerd die — bij aanraking — de dalende of stijgende beweging van het bordes direct stopt.
 • Er is een beveiliging/afscherming aanwezig om werken onder het in gebruik zijnde bordes te voorkomen.
 • Het bordes is direct, zonder obstakels, bereikbaar.
 • Sluit struikelgevaar op en rondom het bordes uit.
 • Het bordes heeft een opstelling, los van aangrenzende machines/apparatuur.
 • Voorschriften en instructies over veilig werken op of rondom het bordes zijn aanwezig en bekend. Zoals onder andere: ‘verbod onder in gebruik zijnde werkbordes te lopen of zich te bevinden’
 • De werkruimte op het bordes is rondom vrij van hinderlijke obstakels.
 • Voorzie opstapjes en dergelijke van een antislipvoorziening, bijvoorbeeld een tranenplaat.
 • De werkvloer van het bordes is vlak, stabiel en stroef uitgevoerd.
 • Alle elektrische aansluitingen zijn geaard.

Tip: Kennisbank Arbo in de praktijk voor een goed arbobeleid

Voldoen de bordessen aan de gestelde eisen met betrekking tot ergonomie?

Om ervoor te zorgen dat de werknemers ergonomisch verantwoord kunnen werken zijn maatregelen nodig.

 • Iedere medewerker beschikt over voldoende werkruimte. De lengte van het bordes is afhankelijk van de taakkenmerken en het aantal medewerkers op het bordes. De breedte moet minimaal 0,70 meter zijn met daarboven een vrije ruimte achter de persoon van minimaal 0,80 meter.
 • Iedere medewerker op het bordes heeft een functionele werkposities en optimale werkhouding. Dat wil zeggen: werken met rechte rug, binnen acceptabele reikafstanden, voldoende vrije loopruimte.
 • De bedieningsmiddelen zijn gemakkelijk bereikbaar.
 • Gereedschappen zijn gemakkelijk bereikbaar en veilig te hanteren. Zware gereedschappen worden gewichtsloos gemaakt door ze aan een balancer te hangen.
 • Voorkom langdurig staan op het bordes bijvoorbeeld middels taakroulatie.
 • Voorkom statische en/of ongunstige werkhoudingen.
 • De bordesvloer is uitgevoerd met een rooster evenals drup- en lekwateropvang met afvoer.
 • Boven de werkplek mag geen sprake zijn van condens of vallende druppels.

KENNIS MAAKT VEILIG! Download de GRATIS whitepaper over Arbo in de praktijk

Wet en regelgeving en normen

De volgende wetgeving en normen gelden bij het werken op een bordes:

Een gedachte over “Het risico van werken op een bordes”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *