Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020

bron: Bijzonderstrafrecht.nl

Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1 werknemer werkt met of blootstaat aan … Read the rest

Ministerie van SZW wil trendbreuk in arbeidsomstandigheden en formuleert Arbovisie 2040

bron:Arboportaal.nl

In 2020 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het traject om tot een Arbovisie 2040 te komen. Om huidige en toekomstige vraagstukken effectief aan te pakken moeten resultaten verbeteren … Read the rest

Aantal ongevallen en aandoeningen door hittestress stijgt

Bron: De Houtkrant

Read the rest

Het risico van werken op een bordes

bron:Arbo-online.nl

Soms moeten bepaalde werkzaamheden vanaf een bordes plaatsvinden. Daar zijn bepaalde gevaren voor werknemers aan verbonden. Welke maatregelen kunt u treffen?

Een bordes is een verhoogd platform. Als medewerkers moeten werken vanaf een … Read the rest