Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020

bron: Bijzonderstrafrecht.nl

Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1 werknemer werkt met of blootstaat aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 400 van deze bedrijven beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en behoren tot de hoog-risicobedrijven, Brzo-bedrijven.

In ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020’ blikt de Inspectie SZW op hoofdlijnen terug op het toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020.

Uit het toezicht op het werken met gevaarljike stoffen in de periode 2016-2020 blijkt dat bedrijven zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Bij bedrijven ontbreekt aandacht voor en kennis over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, de acute en chronische risico’s van deze stoffen en de mate waarin werknemers worden blootgesteld. Veel bedrijven ervaren de risico’s van gevaarlijke stoffen niet als probleem en leven de regels onvoldoende na. Dit komt omdat de gevolgen vaak niet direct zichtbaar zijn. De kans op grote incidenten is klein en werknemers worden vaak pas jaren na de blootstelling ziek. Wanneer er door bedrijven wél maatregelen worden getroffen, dan wordt eerder voor persoonlijke beschermingsmiddelen gekozen dan voor het vervangen van de gevaarlijke stoffen door veiligere alternatieven.

De Inspectie SZW heeft in de periode 2016-2020 de urgentie van het toezicht en de handhaving op het thema werken met gevaarlijke stoffen laten zien. Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste één werknemer werkt met of blootstaat aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 40.000 van deze bedrijven werken met stoffen waardoor werknemers bedwelmd kunnen raken, vergiftigd kunnen worden en/of kunnen stikken, met brandbare stoffen en/of stoffen die kunnen exploderen (VBVBE-risico’s). Ongeveer vierhonderd van deze bedrijven beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en behoren tot de zogenoemde hoog-risicobedrijven – Brzobedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen).

Lees verder:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *