Verplichte vaccinatie tegen corona?

Bron: Van Veen Advocaten

Kan de overheid een vaccinatieplicht opleggen en mogen werkgevers van werknemers of sollicitanten eisen … Read the rest

Hoe hoog is de boete als de RI&E ontbreekt?

Bron:Rendement.nl

Inspectie SZW is de partij die de naleving van Arbowetgeving controleert. Zij mag boetes opleggen als organisaties daarbij in gebreke blijven. Ook voor het ontbreken van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak … Read the rest

DIT ZIJN DE TIEN GEVAARLIJKSTE PLEKKEN IN JOUW MAGAZIJN

Bron:evofenedex.nl

De risico’s moeten worden vastgelegd in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met een Plan van Aanpak

20-08-2021  In de Arbowet is vastgelegd dat iedere werkgever een veilige werkomgeving voor zijn of haar medewerkers moet … Read the rest

“Veilig werken gaat verder dan alleen een papiertje”

Bron:servicemanagement.nl

Veiliger werken. Op dat gebied kunnen veel bedrijven zeker stappen zetten. Dat valt te concluderen na het gesprek met Belinda Dekkers, directeur van schoonmaakopleider UL-Team, en Eddy Kuipers, directeur van SWB. “Veilig werken is … Read the rest

14 proactieve leidende indicatoren voor VGW

Bron: Arbo-online

Lang niet alle organisaties zijn op een systematische manier aan de slag met gezond werken. Meestal staan de verzuimcijfers centraal. Maar er zijn wel degelijk leidende indicatoren die bedrijven stuurinformatie kunnen geven om … Read the rest

Incidentonderzoek: ‘hadden we maar….’

overgenomen van: Arbo-online.nl

Incidentonderzoek moet vooral gaan over het vinden van oorzaken. Maar sommige mensen hebben het liever over wat er in plaats daarvan had kunnen gebeuren waardoor het ongeval voorkomen had kunnen worden. Een Read the rest

Aan de slag met de PSA-checklist

Bron:Arboned

Geef verzuim door ongewenst gedrag of een hoge werkdruk geen kans: ga nu aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Download de PSA-checklist van ArboNed.

PSA belangrijk arbeidsrisico

Read the rest

Veel dodelijke slachtoffers in veehouderij

bron: NieuweOogst.nl; MARISKA BLOEMBERG-VAN DER HULST

In de eerste zeven maanden van 2021 zijn er al zeven mensen dodelijk verongelukt op land- en tuinbouwbedrijven, bijna allemaal in de veehouderij. In heel 2020 waren dat … Read the rest

Veiligheid op school

Scholen willen een veilig leerklimaat en ze willen incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren ze in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met … Read the rest

KInderwet ‘van HoUTen’ De lessen van deze 150 jaar oude wet zijn nog altijd actueel

Bron:DeCorrespondent; Emy Demkes

Of het nu gaat om het aanpakken van schijnzelfstandigheid van maaltijdbezorgers, kledingbedrijven verplichten om misstanden in hun productieketens op te sporen Lees hier meer over deze wet.of de bescherming van arbeidsmigranten: … Read the rest