Inspectie SZW gaat gericht controleren op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen

bron:Solarmagazine.nl

‘Bij het installeren van zonnepanelen op daken van huizen wordt zelden het verplichte valhek geplaatst. Dat alleen al … Read the rest

Thuiswerkers controleren, mag dat?

Bron:overduurzameinzetbaarheid

Een werkgever mag zijn thuiswerkers controleren. Maar hij moet zich wel houden aan strikte voorwaarden. Die zijn bedoeld om de privacy van de werknemer te waarborgen. Afgezien van de controledrift bij sommige werkgevers zijn … Read the rest

Bedrijfsvoering elektrische installaties

bron:installatiejournaal.nl

Elektriciteit wordt minder gevaarlijk als veiligheidsmaatregelen beter worden nageleefd. In theorie is de wet- en regelgeving rond veiligheid sluitend. Denk vooral aan de allesomvattende Arbeidsomstandighedenwet en de NEN 3140, NEN 3840 en NEN-EN Read the rest

Wie mogen er aan elektrische installaties werken?

bron:installatiejournaal.nl ; door Anton Kerkhofs

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. Wie … Read the rest

Hoe voorkom je problemen bij Inspectie SZW?

Wat kunnen bedrijven zelf doen om problemen tijdens de inspectie te voorkomen?

Risico-inventarisatie en evaluatie:

Om op de juiste manier invulling te geven aan goed werkgeverschap en problemen met de Inspectie SZW en boetes te … Read the rest

Hoever moeten we gaan met veiligheid, zonder door te slaan?

bron: ARBO-Online.nl

Hoe kijkt u aan tegen risico’s? Wilt u ze ten koste van alles uitbannen? Of hebt u besloten bepaalde risico’s te accepteren? Dat laatste is prima, zegt Martin van Staveren, maar doe het … Read the rest