Jongeren aan het werk

overgenomen van: Cumela.nl, door: Jacqueline Tuinenga

Gouden regel is dat je kinderen alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van iemand met autoriteit.

Wat zijn de vuistregels voor de verschillende leeftijden?


Als je jongeren wilt laten werken, is het handig de volgende vuistregels te hanteren:

  • Kinderen van 12 jaar en jonger mogen niet werken.
  • 13-, 14- en 15-jarigen mogen niet werken, behalve de lichte werkzaamheden die wel zijn toegestaan.
  • 16- en 17-jarigen mogen alle werkzaamheden doen, tenzij deze werkzaamheden verboden zijn.
  • Medewerkers vanaf 18 jaar mogen alle werkzaamheden doen.

Hierbij geldt natuurlijk wel de wetgeving, waarin sommige werkzaamheden zijn verboden (bijvoorbeeld met asbest) of alleen onder voorwaarden zijn toegestaan (bijvoorbeeld alleen als men een bepaalde deskundigheid heeft).

De regels per sector


Per sector zijn afwijkende regels. Het is belangrijk vast te stellen welke werkzaamheden in het bedrijf al dan niet door jongeren verricht kunnen worden en communiceer deze regels duidelijk met leiding, collega’s en jongeren zelf. Leg deze afspraken bij voorkeur vast. Laat kinderen en jeugdigen altijd onder toezicht  van een deskundige volwassene werken. Geef duidelijke mondelinge en schriftelijke instructies over de werkzaamheden.
In de arbocatalogi vind je per sector meer informatie over de gewenste situatie, maatregelen en handige checklist. Maak hier gebruik van!


Bron: Stigas.nl

Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *