Veiligheidsrisico’s door taal te voorkomen: vernieuwde arbo handreiking

Bron:NVDO.nl

Goede veiligheidsinstructies helpen ongevallen voorkomen, maar wat als medewerkers de instructies niet begrijpen? MiscommunicatieRead the rest

INSPECTIE SZW: “BEDRIJVEN GRIJPEN NOG TE VAAK TERUG OP PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN”

Overgenomen van: evofenedex.nl

Interview met programmamanager Gohdar Massom van Inspectie SZW

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen in bedrijven is nog steeds veel te hoog, constateert de Inspectie SZW. Door gedegen toezicht te houden maar ook … Read the rest

Checklist corona beschikbaar voor de risico-inventarisatie en –evaluatie

Bron:werkgeverslijn.nl, door Maartje Jager

Voor de agrarische en groene sectoren is nu een coronachecklist beschikbaar. De checklist is een aanvulling op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en is ontwikkeld door Stigas. Met de checklist … Read the rest

Ernstige arbeidsongevallen flink gestegen afgelopen vijf jaar

Bron: engineersonline.nl

Afgelopen vijf jaar is het aantal ernstige arbeidsongevallen flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal 4.474 meldingen van arbeidsongevallen, 4 procent meer dan in 2018 en ruim 22 procent … Read the rest

Aanpak spoorveiligheid goed op weg, laatste verbeterpunten vragen extra aandacht

Bron:ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat er in 2019 weer vooruitgang is geboekt met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van 2 ernstige spoorwegongevallen. De laatste … Read the rest

In gesprek over gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

Bron:Arboportaal.nl

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vorige maand van start gegaan met de Arbovisie 2040. In dit traject gaat het ministerie in gesprek met zoveel mogelijk Nederlanders om input op te … Read the rest

Jaarlijks 280 arbeidsongevallen met machine

Jaarlijks verliezen ongeveer 280 medewerkers vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat eind 2019 is verschenen. … Read the rest

Jongeren en ouderen vaker slachtoffer van arbeidsongeval

Week van de Veiligheid | Om de drie weken dodelijk ongeval in logistieke omgeving

Jongeren tot en met 24 en ouderen tussen de 55 en 64 zijn relatief vaak het slachtoffer van een arbeidsongeval. … Read the rest

2019 dodelijkste jaar door arbeidsongevallen

bron:logistiek.nl

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van ongevallen in de logistiek, is in 2019 fors gestegen. Vorig jaar vielen veruit de meeste doden in vier jaar tijd.

De Inspectie SZW controleert extra in distributiecentraRead the rest

Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers

Bron:SER

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit … Read the rest