Aanpak spoorveiligheid goed op weg, laatste verbeterpunten vragen extra aandacht

Bron:ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat er in 2019 weer vooruitgang is geboekt met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van 2 ernstige spoorwegongevallen. De laatste stappen om de aanbevelingen door te voeren blijken meer aandacht te vragen: de ILT concludeert dat verbeteringen nu minder snel gaan. Verschillende partijen moeten zich blijven inspannen om het nog veiliger te maken op het spoor. Dit staat in de jaarrapportage van de ILT dat staatssecretaris Van Veldhoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Onderzoeksraad onderzocht een kop-staartbotsing van een reizigerstrein tegen een stilstaande goederentrein met gevaarlijke stoffen bij Tilburg (2015) en een aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen (2016). De ILT monitort jaarlijks de opvolging van de aanbevelingen van de raad. De recente botsing tussen een trein en een landbouwvoertuig in Hooghalen, waarbij de machinist overleed, toont de urgentie aan van de blijvende aandacht voor overwegveiligheid.

Vervoer gevaarlijke stoffen

De ILT concludeert dat de samenwerking en inspanningen van de chemiebedrijven (SABIC OCI Nitrogen en AnQore) en de brancheorganisaties (VNCI en CTGG) resultaat opleveren. Ér is meer bewustwording bij de risicobeheersing in de vervoersketen. De ILT vindt dat de chemiebedrijven actiever moeten sturen op de veiligheid. De chemiebedrijven kunnen hierover bijvoorbeeld in contracten met de vervoerder afspraken maken zoals via welke route zij de gevaarlijke stoffen vervoeren en over de processen en organisaties die betrokken zijn.

Veilige overwegen

De ILT blijft bij ProRail aandacht vragen om machinisten tijdig te informeren in geval van een obstakel op een overweg. ProRail moet hiervan maatschappelijke baten en lasten beter in beeld brengen. De ILT verwacht daarnaast van ProRail dat zij voorlichting blijft geven over bijzondere oversteken, zoals optochten, exceptioneel transport of schaapskuddes. Ze moeten daarvoor  actiever samenwerken met brancheorganisaties. De ILT vraagt verder van ProRail om de resultaten van de gesprekken met wegbeheerders over de veiligheid rondom overwegen meer inzichtelijk te maken.

Bijzondere voertuigen

De brancheorganisaties (Cumela, IPAF, VVT) van bijzondere voertuigen (zoals hoogwerkers en grondverzetmachines) trekken samen met ProRail op om de bedienaars van deze voertuigen meer te informeren over de gevaren bij overwegen. De ILT is hier positief over, maar vindt het noodzakelijk dat de campagne effectief is. De informatie moet de bedienaars van bijzondere voertuigen ook écht bereiken.

Botscompatibele treinen

De ILT vindt het positief dat de NS een deel van het niet-botscompatibel materieel niet meer gebruikt. Dit materieel is gevoeliger voor gevolgschade bij botsingen, dan materieel dat voldoet aan het moderne eisen voor botseigenschappen. Voor een deel van de resterende treinen van de NS zijn geen passende alternatieven voorhanden. Dit materieel stroomt over een aantal jaar geleidelijk uit.

Daarnaast vroeg de ILT aan de NS na te gaan of het mogelijk is om niet- botscompatibel materieel op andere trajecten te laten rijden waarover beperkt treinen met gevaarlijke stoffen rijden. Na grondige analyse concludeert de NS dat het aanpassen van de dienstregeling een enorme inspanning vraagt, die geen veiligheidswinst oplevert. De NS moet zijn best blijven doen om het aantal stop tonend seinpassages (trein die door rood rijdt) structureel te verminderen.

Tilburg

Bij de botsing in Tilburg rijdt een reizigerstrein van NS Reizigers achterop een stilstaande goederentrein van DB Cargo. Door de botsing ontstaat lekkage aan de achterste wagen van de goederentrein die gevuld is met gevaarlijke stoffen. Hierbij raken 8 personen gewond.

Dalfsen

In Dalfsen rijdt een reizigerstrein op een overweg een hoogwerker aan. De trein ontspoort en komt op zijn kant tot stilstand. De machinist van de trein overlijdt ter plaatse en 6 reizigers raken gewond

Rol inspectie

De ILT monitort de aanbevelingen van de Onderzoeksraad jaarlijks. Dit is sinds eind 2015 een wettelijke taak van de ILT.

Documenten

Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid – rapportage 2019

De stand van zaken over de opvolging van aanbevelingen bij spoorwegongevallen, rapportage 2019.

Publicatie | 16-06-2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *