Ernstige arbeidsongevallen flink gestegen afgelopen vijf jaar

Bron: engineersonline.nl

Afgelopen vijf jaar is het aantal ernstige arbeidsongevallen flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal 4.474 meldingen van arbeidsongevallen, 4 procent meer dan in 2018 en ruim 22 procent meer dan in 2015, toen 3.651 meldingen over ernstige ongevallen binnenkwamen. Dit is te lezen in de Monitor Arbeidsongevallen die in mei is gepubliceerd.

Meest risicovolle sectoren

Afgezet naar werknemersaantallen vielen in 2019 de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sector bouw, met 116 slachtoffers per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de sector afvalbeheer met gemiddeld 105 slachtoffers per 100.000 banen van werknemers. Dit is veel meer dan het gemiddelde van 24 slachtoffers per 100.000 banen over alle sectoren in 2019.
De top 5-risicosectoren is in de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven. De sectoren bouw, afvalbeheer, landbouw/bosbouw en visserij, industrie en vervoer en opslag staan steevast in de top 5. De meeste dodelijke slachtoffers (in absolute zin) vielen eveneens in de sector bouw. In 2019 overleden 18 slachtoffers in de sector bouwnijverheid, gevolgd door de sectoren vervoer en opslag (10), industrie (9), landbouw/bosbouw en visserij (8) en de handel (7). Het aantal dodelijke arbeidsongevallen daalde wel van 71 in 2018 naar 69 in 2019.

Bij kleinere bedrijven relatief meer slachtoffers

Bij bedrijven met minder dan tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen: per 100.000 werknemers waren hier gemiddeld 67 mensen slachtoffer van. Bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) en grote bedrijven (100 werknemers of meer) waren dat respectievelijk 45 en 10 personen per 100.000 werknemers in de periode 2015 tot en met 2019.

Meest voorkomende soort ongeval

Net als in voorgaande jaren springen de ongevalstypen ‘contact met een bewegend object’, ‘vallen (niet van hoogte)’, ‘contact met de bewegende delen van een machine’ en ‘val van hoogte’ er het meest uit. In meer dan driekwart van de door de Inspectie SZW afgeronde ongevalsonderzoeken met een aanvullende vragenlijst worden deze ongevalstypen genoemd.

Download de Monitor Arbeidsongevallen: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2020/05/14/monitor-arbeidsongevallen-en-klachten-arbeidsomstandigheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *