Veiligheidsrisico’s door taal te voorkomen: vernieuwde arbo handreiking

Bron:NVDO.nl

Goede veiligheidsinstructies helpen ongevallen voorkomen, maar wat als medewerkers de instructies niet begrijpen? Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen, publiceert het SER Arboplatform de vernieuwde arbo handreiking Taal en veiligheidsrisico’s.

Miscommunicatie kan op meerdere manieren ontstaan en er is niet altijd simpel op te lossen. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Cijfers van de Inspectie SZW geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen.

Miscommunicatie aanpakken met de handreiking
De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s geeft uitleg over de taalvaardigheid van de werknemers, taalbeheersing op het werk en verschillende talen op de werkvloer. Ook biedt de handreiking praktische handvatten om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s op het werk in te schatten en bijpassende maatregelen.

Bekijk de handreiking voor:

  • De feiten en achtergrondinformatie over taal als veiligheidsrisico
  • De rol van werkgevers en werknemers bij het beheersen van taal als veiligheidsrisico
  • Tips om specifieke vragen over taalgerelateerde veiligheidsrisico’s op te nemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Een keuzewijzer die helpt om oplossingen te kiezen die passen bij de situatie in uw sector of bedrijf
  • Praktische tips en oplossingen voor taalgerelateerde veiligheidsrisico’s


Taalbeheersing en veiligheidsrisico’s in de RI&E en arbocatalogus
Taalbeheersing en taalgerelateerde veiligheidsrisico’s komen momenteel niet vaak voor in RI&E’s. In sommige branche-RI&E’s staat onder het kopje ‘Bijzondere groepen’ de vraag of er werkenden zijn die de (Nederlandse) taal niet of niet voldoende beheersen.

De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s richt zich daarom in eerste instantie op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche.

De handreiking is ook opgesteld als een stappenplan voor bedrijven en organisaties. Dit stappenplan kan een plaats krijgen in de arbocatalogus en in de branche-RI&E. Bedrijven kunnen concrete oplossingen en aanpakken vertalen naar hun specifieke werksituatie, werkprocessen en context van hun sector.

DOWNLOAD
de Handreiking arbomaatregelen: Taal en veiligheidsrisico’s

klik hier voor gerelateerd artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *