50 Arbeidsongevallen

Bron:Arbo-online.nl

Dit boek beschrijft 50 aansprekende en leerzame onderzoeksresultaten van arbeidsongevallen. Deze zijn onderzocht door inspecteurs van de Inspectie … Read the rest

Studie UMC Utrecht: 1,5 meter, handen wassen en mondkapjes stoppen corona

Bron:AD.nl

Als mensen 1,5 meter afstand houden, hun handen regelmatig wassen en mondkapjes dragen is dat voldoende om de coronapandemie in Nederland en andere westerse landen te bedwingen. Elk van deze maatrege­len afzonder­lijk is onvoldoen­de … Read the rest

Stigas-adviseur: ‘Risico op bedrijfsongeval wordt steeds groter’

bron: Nieuweoogst.nl

De afgelopen zeven jaar verongelukten 23 mensen op melkvee- en graasdierbedrijven. ‘De risico’s worden steeds groter’, aldus adviseur Wim Klaucke van arbo-adviesdienst Stigas.

‘Vroeger waren trekkers en machines kleiner. Nu hebben ze veel … Read the rest

De autisme ambassade: ‘Maak autisme bespreekbaar’

Bron:www.ubrijk.nl

Een autisme ambassadeur is een medewerker met autisme die binnen de eigen organisatie autisme op de werkvloer bespreekbaar maakt. In een prettige werkomgeving kunnen mensen met autisme optimaal functioneren en daar hebben ook werknemers … Read the rest

Coronavirus aangetroffen in rioolwater

Bron:www.dommel.nl

Het nieuwe coronavirus is in Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Wat doet Waterschap De Dommel om hun medewerkers op de afvalwaterzuivering te beschermen?

Uit eerder onderzoek is … Read the rest

The best and worst face masks, ranked by their level of protection

source: Business Insider•July 15, 2020

  • The World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention both recommend fabric face masks for the general public.
  • These masks aren’t as protective as surgical masks
Read the rest

DE WERKZAAMHEDEN WORDEN STILGELEGD

Het werk stilleggen kan gebeuren bij ernstig gevaar of gevaar gezondheid van werknemers. De Inspectie SZW kan het werk dan voor bepaalde tijd stilleggen. De inspecteur SZW kan het gehele werk stilleggen bij een overtreding. … Read the rest

Week van de RI&E 2020 verplaatst naar september

De uitgestelde Week van de RI&E, de week waarin brancheorganisaties, opleiders en arbodiensten ondernemers stimuleren om de risicoinventarisatie en -evaluatie (ri&e) uit te voeren, vindt plaats van 21 tot en met 25 september. In dezelfde … Read the rest

Werknemers uitgeput door coronatijd: ‘Ons ritme is weggevallen’

Bron NPORADION1, vrijdag 10 juli 2020 | KRO-NCRV | Redactie Spraakmakers

Maar liefst een derde van alle werkenden geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit sinds corona. Daardoor zit 10 procent van de … Read the rest

Processen veranderen, dus actualiseer de RI&E ook

overgenomen van:Werkenveiligheid.nl, door Erik Jan Homan

Het coronavirus en alle maatregelen die werkgevers als gevolg daarvan de afgelopen maanden moeten treffen, hebben consequenties voor de RI&E van hun bedrijven. Arbeidsomstandigheden zijn bij de meeste … Read the rest