Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

Overgenomen van: RendementOnline.nl

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig daarvan hadden een dodelijke afloop. De daling die het jaar ervoor was ingezet, heeft zich in 2022 niet doorgezet.

Van de 2.418 ongevalsonderzoeken die de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 deed, zijn er 2.295 afgerond. Bij die meldingsplichtige ongevallen waren 2.357 slachtoffers betrokken, waarvan 40 het niet overleefden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Met publicatie van informatie over afgeronde ongevalsonderzoeken hoopt de inspectie het inzicht te vergroten in de omstandigheden waarin een ongeval kan gebeuren. Hoewel in 2021 een daling te zien gaf, was er in 2022 weer een toename van het aantal ongevallen per 100.000 banen.

Aandacht voor stagiairs en studenten

De sectoren waarin het vaakst een arbeidsongeval voorkomt, zijn onveranderd. Er zijn meer mannen dan vrouwen bij incidenten betrokken en vinden er bij kleine bedrijven vaker ongevallen plaats dan bij grotere. Het soort arbeidsongevallen dat het vaakst voorkomt (artikel), is ook al jaren hetzelfde: vallen en in aanraking komen met een machine of een voertuig. Dit keer besteedt de monitor aandacht aan stagiairs en studenten. Dit omdat deze relatief vaker ongevallen krijgen waarbij ze in contact komen met een machine. Voorlichting geven, goed inwerken en zorgen voor voldoende toezicht bij het werk kunnen dit voorkomen.

Meldingsplicht niet goed nageleefd

Als een slachtoffer moet worden opgenomen in een ziekenhuis of blijvend letsel heeft, is een ongeval meldingsplichtig (tool). En uiteraard geldt dit ook als er een dodelijk slachtoffer is te betreuren. Deze meldingsplicht is geregeld in de Arbowet, maar wordt niet goed nageleefd. Uit onderzoeken van de ongevallen met stagiairs, bleek dat er relatief vaker een overtreding in het spel was. Dit heeft waarschijnlijk te maken met minderjarigheid. Werkgevers laten stagiairs dan werkzaamheden doen die ze wettelijk gezien nog niet mogen doen. De volledige Monitor Arbeidsongevallen 2022 (pdf) is te downloaden van nlarbeidsinspectie.nl.  

Bijlagen bij dit bericht

Veiligheid bij klassieke arbeidsongevallen

Goed voorbereid op een bezoek van de Arbeidsinspectie

Registreren van een arbeidsongeval

Formulier melden arbeidsongeval en gevaar op het werk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *