Arbeidsinspectie ontvangt meer meldingen van ongevallen

Bron:NVDO

Het aantal meldingen van bedrijfsongevallen is vorig jaar gestegen van 3482 naar 3700. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie. Net als voorgaande jaren staat logistiek in de top vier van sectoren met de meeste ernstige arbeidsongevallen, samen met industrie, bouw en handel.

Bedrijven zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden als sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop. Het aantal meldingen is vorig jaar weliswaar gestegen, maar ligt nog altijd een stuk lager dan in de jaren voordat het coronavirus uitbrak. Tussen 2017 en 2019 lag het aantal meldingen tussen de 4200 en 4500 per jaar.

Niet alle meldingen van ongevallen leiden tot een onderzoek van de Arbeidsinspectie. Vorig jaar zijn 2418 onderzoeken opgestart, veel meer dan het jaar ervoor (2038). Dat heeft niet alleen te maken met een toename van het aantal meldingen, maar ook met uitbreiding van het aantal inspecteurs. Uit de onderzoeken blijkt dat vorig jaar 2526 werknemers slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval.

De meeste ernstige arbeidsongevallen vinden plaats in de sectoren indus­trie, bouw, handel en logistiek. Dat heeft te maken met de grote risico’s in deze sectoren, maar ook met het grote aantal mensen dat daarin werkzaam is. Als we rekening houden met het aantal werknemers, is afvalbeheer de gevaarlijkste sector met 129 arbeidsongevallen per 100.000 banen. Daarna volgen bouw en landbouw/bosbouw/ visserij met respectievelijk 124 en 93 slachtoffers per 100.000 banen.

Minder doden

Het aantal dodelijke slachtoffers bedroeg vorig jaar 51. Dat is lager dan in 2021 (60), maar is vergelijkbaar met eerdere jaren. Al jaren schommelt het aantal dodelijke slachtoffers tussen de 50 en 70 per jaar.

Ook in de logistiek overleden in 2022 minder werknemers door een ongeval dan in 2021: 8 dodelijke slachtoffers tegen 12 een jaar eerder. Koploper vorig jaar was de bouw met 10 dodelijke slachtoffers. In de industrie vielen net als in de logistiek 8 dodelijke slachtoffers.

Met dank aan industrie magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *