Jaarverslag Arbeidsinspectie laat ruimte voor verbetering zien

Overgenomen van: Werkenveiligheid.nl

Naast cijfers en feiten bestaat het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie uit een reflectie van de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie en uit ervaringsverhalen die de praktijk van het inspectiewerk weerspiegelen. Traditiegetrouw vindt je informatie over het aantal arbeidsongevallen in het afgelopen jaar en overzichten van het aantal boetes en meldingen. Het jaarverslag geeft een beknopt inzicht in de arbeidsmarkt, het werk en de resultaten van de Arbeidsinspectie.

Met de ervaringsverhalen uit de praktijk geeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in het jaarverslag een beeld achter de cijfers. De persoonlijke verhalen over arbeidsuitbuiting, gevaarlijke stoffen, verdienmodellen en ten slotte arbeidsmigratie in coronatijd laten zien waar de gevaren of problemen in de praktijk zitten en waar ruimte voor verbetering is. De aanpak van arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn al langere tijd speerpunten van de NLA.

Kwetsbare werknemers

Arbeidsuitbuiting treft meestal de kwetsbare werknemers, vooral arbeidsmigranten. De eis van opdrachtgevers aan uitzendbureaus om vervanging klaar te hebben staan, als er bijvoorbeeld door ziekte mensen uitvallen, zorgt voor zogenoemde “wachtkamers”. De arbeidsmigranten die in de “wachtkamer” zitten, moeten beschikbaar zijn maar krijgen niet voor die tijd uitbetaald. Door de afhankelijkheid van het uitzendbureau voor woonruimte en inkomsten durven de arbeidsmigranten misstanden niet aan de kaak te stellen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is de grootste veroorzaker van beroepsziekten met een dodelijke afloop. De Arbeidsinspectie zet verschillende middelen in om werknemers tegen blootstelling te beschermen. Naast het doen van inspecties, geeft de Arbeidsinspectie voorlichting bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. In sommige gevallen voeren artsen indringende gesprekken met directies van bedrijven om de ernst van de gevolgen van blootstelling duidelijk te maken.

Feiten en cijfers

Het deel van het jaarverslag over cijfers en feiten betreft zowel het toezicht als de arbeidsinspectie zelf. Zo wordt er onder meer informatie gegeven over het aantal arbeidsongevallen in 2021. In 2021 ontving de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van arbeidsongevallen. Dat is 5% minder dan in 2020. Verder staan in dit deel onder meer overzichten van het aantal boetes en het aantal meldingen. Ook is er te zien welke sectoren risicovoller zijn dan andere sectoren en hoeveel medewerkers de inspectie het afgelopen jaar heeft ingezet. Werk & Veiligheid gaat binnenkort dieper op de cijfers van het jaarverslag van de Arbeidsinspectie in.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Lees meer

Wijziging arbowetgeving: RI&E en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Checklist: Wat te doen de eerste 24 uur bij een ongeval

Klachten over arbeidsomstandigheden

Een gedachte over “Jaarverslag Arbeidsinspectie laat ruimte voor verbetering zien”

 1. Arbeidsinspectie: 3.482 meldingen arbeidsongevallen in 2021, minder dan in de twee jaren ervoor

  bron: RiskenBusiness

  Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2021 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van ongevallen, dat is 5% minder dan in 2020 en 18% minder dan het jaar daarvoor. De verklaring hiervoor is dat grote groepen werknemers vanwege lockdownmaatregelen thuis moesten werken. De economische activiteit in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt, nam af.

  Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Arbeidsinspectie nader onderzocht. In 2021 heeft dit geleid tot 2.038 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 1.957.

  Ongevalsmeldingen, gestarte en afgesloten ongevalsonderzoeken 2017 t/m 2021

  Risicovolle sectoren

  Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

  Afgezet tegen het aantal banen is afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2021 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 144 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de bouw met 114 en landbouw, bosbouw en visserij met 96 slachtoffers per 100.000 banen.

  In 2021 registreerde de Inspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen en 60 slachtoffers. Tweemaal kwam het voor dat er twee slachtoffers waren bij één arbeidsongeval. Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met eerdere jaren waarin de Inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde. De afname in het aantal ongevalsmeldingen tijdens de coronapandemie vertaalt zich dus niet in een afname in het aantal dodelijke ongevallen en slachtoffers. . Een zieke collega op de werkvloer en geen afstand kunnen houden waren de meest ingediende klachten

  Mensen en middelen

  In 2021 is € 34,7 miljoen aan extra middelen uit het regeerakkoord voor de Inspectie beschikbaar gekomen.Net als in 2019 en 2020 zijn de extra middelen voor het grootste gedeelte benut voor het aannemen van inspecteurs en rechercheurs. Gelet op de doorlooptijd van opleiden en inwerken, zijn deze medewerkers naar verwachting eind 2022 operationeel inzetbaar. Tevens heeft in 2021 een extra wervingsronde plaatsgevonden en ook voor deze medewerkers is de verwachting dat zij in 2022 ingezet zullen worden. 2022 is het laatste jaar van de ICF-uitbreiding, daarna is de structurele formatie circa 1570 fte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *