Tag archieven: handhaving

Strengere regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

Bron: Evofenedex

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert sinds 9 februari 2022 strengere regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffenRead the rest

HANDHAVING CORONAMAATREGELEN OP DE arbeidsplaats

Bij besluit(483) van 25 november 2020 is het Arbeidsomstandighedenbesluit tijdelijk gewijzigd.

Deze wijziging houdt in dat artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat gaat over de algemene vereisten arbeidsplaatsen, aangevuld is met een … Read the rest

Nauwelijks boetes voor bedrijven voor overtreden coronaregels

Bron: RTLnieuws

Het regent klachten over het overtreden van coronaregels op de werkvloer. Tot nu toe kwamen er dit jaar bijna 6000 klachten binnen bij de Inspectie SZW met betrekking tot corona. In dezelfde periode … Read the rest

Strengere handhaving coronaregels op werkvloer

Overgenomen van: www. ARBO-online.nl

Natuurlijk: wie kan, werkt thuis. Maar bij veel werk is dat geen haalbare kaart. Helaas gaat het niet altijd goed met handhaving van de coronaregels op de werkvloer. Tot begin … Read the rest

INSPECTIE SZW: BEDRIJVEN HEBBEN GENOEG DE TIJD GEHAD

Bron:evofenedex.nl

De inspectie SZW gaat strenger controleren op het naleven van coronaregels op de werkvloer. De instantie zegt dat bedrijven nu genoeg tijd hebben gehad om maatregelen te treffen om hun personeel veilig te … Read the rest

DE WERKZAAMHEDEN WORDEN STILGELEGD

Het werk stilleggen kan gebeuren bij ernstig gevaar of gevaar gezondheid van werknemers. De Inspectie SZW kan het werk dan voor bepaalde tijd stilleggen. De inspecteur SZW kan het gehele werk stilleggen bij een overtreding. … Read the rest

SZW: Gevarieerde aanpak ongevallen verbetert arbeidsveiligheid

Bon: Bijzonderstrafrecht.nl; door Joyce Verhaert

Een werknemer in een bandencentrum raakt met zijn vinger bekneld in een machine. Hij werkt al veertig jaar bij het bedrijf en tot nu toe altijd zonder ongelukken. De man … Read the rest

Locatiebeginsel


De inspectie SZW hanteert een zogenaamd “locatiebeginsel”. Dit betekent dat een locatie voor het bepalen van recidive als een apart bedrijf wordt behandeld, mits die locatie als en zelfstandige vestiging kan worden beschouwd. … Read the rest

Voorkomen van blootstelling stof in de ademzone

In het traject van handhaving door de Inspectie SZW wordt gecontroleerd op het begrip "zichtbaar stof" vrijkomende naar de ademzone van de werknemer bij de verschillende bewerkingen (zoals boren, hakken, slijpen, zagen etc.). Komt … Read the rest