Tag archieven: V&G plan

De (excellerende) opdrachtgever in het bouwproces

Dit artikel beoogt duidelijkheid te geven over de taken en verantwoordelijkheden van een opdrachtgever van een bouwwerk en het … Read the rest

V&G plan en het Bouwproces

De opdrachtgever onderzoekt of de bij het bouwwerk betrokkene aannemers en/of zelfstandigen voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om hun werkzaamheden op de bouwplaats[i] op een veilige manier, overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, uit te voeren… Read the rest

Schikking voor dodelijk arbeidsongeval bij werkzaamheden aannemingsbedrijf

Bron: Functioneel Parket

Het is januari 2018, een aantal werknemers van Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen B.V. verrichtten werkzaamheden om bij een waterleiding onder een dicht gestrate oprit te komen. Hun werkgever, het aannemingsbedrijf, was … Read the rest

Sta bewust stil bij Veiligheid voor, tijdens en na de Bouw!

Bron: Traject.com

Bij elk bouwproject hoort het onderwerp Veiligheid op de agenda. Maar hoe wordt dit concreet ingevuld? Is er vanuit de planvoorbereiding een V&G plan beschikbaar voor de realisatiefase? En zijn er in … Read the rest