Geslaagde bijeenkomst Veilig modulair bouwen

Bron:Bouwendnederland

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert of werkzaamheden op hoogte veilig worden uitgevoerd. De inspectie ziet dat bij modulair bouwen regelmatig valgordels worden gebruikt, waar collectieve voorzieningen zoals hekwerken en leuningen konden worden toegepast. Bouwend Nederland kan zich vinden in de argumenten van de Arbeidsinspectie en organiseerde een informatiebijeenkomst voor modulaire bouwers.

Ontwerpfase en werkvoorbereiding

Arbeidsinspecteur Hubert Dietz trapte af namens de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tijdens inspecties kwam de NLA bij veel modulaire projecten tegen dat er voor veilig werken op hoogte werd teruggegrepen op individuele maatregelen (valgordels) en niet collectief zoals de arbeidshygiënische strategie voorschrijft. Invoeren van collectieve voorzieningen is niet zomaar gedaan. Het kan betekenen dat de modulaire bouwer nieuwe berekeningen en ontwerpen moet maken. Nadat de NLA alle industriële bouwers heeft aangeschreven, ziet ze nu al verbetering. Bovendien heeft modulair bouwen voordelen als het op Arbo-veiligheid aankomt: het levert minder fysieke belasting op, minder blootstelling aan gevaarlijke stoffen (let wel op kwartsstof!) én het is een heel efficiënt proces met minder overlast voor de omgeving. Tijdens de discussie komt verder naar voren dat veilig laden en lossen, vooral op de bouwplaats, een aandachtspunt is dat al in het ontwerpproces moet worden meegenomen. Kortom: neem alle activiteiten mee in de ontwerpfase en werkvoorbereiding.

Zorg ervoor dat het V&G plan projectspecifiek is

De presentatie van bouwveiligheidsadviseur Duco Opdam van Aboma stond in het teken van praktische oplossingen, zoals voor veilig hijsen de robopicker voor de breedplaatvloeren. Net als de NLA ziet Opdam al verbeteringen bij modulaire bouwers. Zo wordt de veiligheidskundige volgens hem steeds meer betrokken bij de ontwerpfase. Deelnemers in de zaal vullen aan dat medewerkers op de werkvloer eveneens betrokken moeten worden, bijvoorbeeld door in de ontwerpfase risicosessies te organiseren. Ook bij modulair bouwen geldt dat elke omgeving weer anders is, en dus andere risico’s kan opleveren. Er ontstaat enige discussie over wie de coördinator ontwerpfase is bij modulaire bouw. De NLA geeft aan dat ze in de bouw algemeen ziet dat er nauwelijks overleg is tussen de coördinator ontwerpfase en uitvoeringsfase. De knip tussen die fases kan tot veiligheidsrisico’s leiden; zorg voor een goede overdacht en zorg ervoor dat een V&G plan echt projectspecifiek en actueel is: houd dit maandelijks bij en noteer dit ook op een checklist.

Eerst in de verdediging, daarna volop aan de slag

Projectleider Jelle van der Zwaag van MorgenWonen/VolkerWessels vertelt over zijn ervaringen in de praktijk. “Toen de NLA bij ons aanklopte, schoten we eerst in de verdediging”, erkent hij. Maar daarna hebben ze de leerpunten actief opgepakt en contact gezocht met andere modulaire bouwers om van elkaar te leren. Stappen die MorgenWonen nam, zijn onder andere een aanvulling op het V&G plan met specificatie per assemblagestap, specifieke opleiding en instructie van medewerkers, een toets op de naleving van instructies en experimenteren om te ontdekken wat het beste werkt. Ook hebben ze samen met een leverancier hangsteigers ontwikkeld en een prijs voor veiligste medewerker ingesteld. In de discussie wordt onder andere aandacht gevraagd voor de grote prijsconcurrentie bij modulaire bouw. Daarom zou er vanuit de opdrachtgever en zijn vergewisplicht een stelpost moeten komen voor veiligheid, is de algemene teneur.

Lees ook het uitgebreide verhaal van MorgenWonen.

Door: Christel Peppelenbosbeleidsadviseur veiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *