Categoriearchief: ARBO Informatie Platform

260 per 100.000 werkenden hebben in 2010 een beroepsziekte opgelopen.

AMSTERDAM – Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn.

Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2011’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Dat komt neer op … Read the rest

Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen bereidt voor op echte inspectie

(24 oktober 2011) De Arbeidsinspectie heeft de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen gelanceerd: een digitaal hulpmiddel voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen hiermee zelf beoordelen of hun werknemers gezond en veilig werken met deze … Read the rest

Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW

Per 1 januari 2012 is de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW in één inspectie een feit.Het ministerie start … Read the rest

Kennisevent: Veilig op de hoogte

Kennisevent: Veilig op de hoogte

Op woensdag 26 oktober organiseert het Platform Preventie Valgevaar van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het kennisevenement Veilig op de Hoogte. … Read the rest

Start campagne om ongevallen in houtbranche te verminderen

 Start campagne om ongevallen in houtbranche te verminderen Publicatietijd: 27/09/2011 13:20 Rubriek: Binnenland Organisatie: Schuttelaar & Partners B.V.

Het onveilig gebruik van machines is een structureel probleem en leidt jaarlijks tot zo'n 35 ongevallen in … Read the rest

Onderhoud in het nieuwe Bouwbesluit

Datum: 1 september 2011
Bron: Vereniging BWT Nederland
Auteur: Gert-Jan van Leeuwen, sr. adviseur

Door stroomlijning en schrappen is het Bouwbesluit 2012 deels op te vatten als deregulering, maar er komen ook nieuwe regels in. … Read the rest

Minister Kamp: stage voor 12-jarigen is juridisch kinderarbeid

Minister Kamp: stage voor 12-jarigen is juridisch kinderarbeid Kwaliteitszorg VO 23 augustus 2011 – 10:12

Brugklassers die buiten school hun maatschappelijke stage vervullen verrichten in juridische zin kinderarbeid en is daarom verboden. Het is niet … Read the rest

Bij het leggen van zandcementvloeren worden twee arbo-normen overschreden.

12 juli 2011

Bij het leggen van zandcementvloeren worden twee arbo-normen overschreden. 

Dat moet binnen een jaar opgelost zijn, vinden Arbeidsinspectie en Bedrijfschap Afbouw. Vloerenleggers zitten te lang op hun knieën en staan te lang … Read the rest

Veilig ontwerp wordt issue


28-06-2011

Over de veiligheid en bereikbaarheid van gebouwen voor wat betreft schilderwerk gaat het vooreerst niet, maar toch is een belangrijke stap gezet rond veilig ontwerpen: er komt een samenwerking om architecten en ontwerpers al … Read the rest