Werknemer weet arbocoördinator niet te vinden

Lang niet alle werknemers weten hoe de arbozorg in hun organisatie is geregeld. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laat zien dat veel werknemers niet kunnen aangeven of er in hun organisatie wel een preventiemedewerker of arbocoördinator is aangesteld.

Een derde van de werknemers weet niet of er een preventiemedewerker of arbocoördinator in de organisatie is aangesteld. Van de ondervraagden geeft 50% aan dat er wel een preventiemedewerker of arbocoördinator is aangesteld en 17% weet dat dit niet het geval is.

Arbo moet zichtbaar zijn binnen de organisatie
Het is belangrijk dat werknemers de arboprofessional weten te vinden. Hierbij een aantal tips om zichtbaar te zijn:

Maak gebruik van intranet en/of een interne nieuwsbrief en laat middels een artikel het belang van arbomaatregelen weten.
De arboprofessional doet er goed aan om persoonlijk de verschillende afdelingen te bezoeken en zich kenbaar en vindbaar te maken.
De contactgegevens van de arboprofessional moeten snel vindbaar zijn voor de werknemer.
Inzicht in actuele arbeidsomstandigheden
Lees meer interessante informatie over de arbeidsomstandigheden in organisaties in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 van TNO en CBS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *