De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen

In de EU-27 deden zich in 2007 5580 arbeidsongevallen met dodelijke afloop voor en had 2,9% van de arbeidskrachten een ongeval dat resulteerde in meer dan drie dagen arbeidsverzuim. Bovendien hadden gedurende een periode van twaalf maanden ongeveer 23 miljoen mensen een gezondheidsprobleem dat door hun werk was veroorzaakt of erger was geworden. Volgens berekeningen van de HSE bedroegen de kosten voor de samenleving van dodelijke ongevallen en letsels op het werk en beroepsziekten in 2010/2011 13424 miljoen GBP tegen prijzen van 2010. Het nominaal bbp komt uit “GDP deflators at market prices, and money GDP: September 2013” van het ministerie van Financiën van het VK, dat beschikbaar is op https://www.gov.uk/government/publications .

De kosten voor de economie werden berekend op 0,89% uitgaande van het bbp over het begrotingsjaar 2010/2011 of 0,90% uitgaande van het bbp in het kalenderjaar 2010 (met een bbp van respectievelijk 1502 176 miljoen GBP en 1485 615 miljoen GBP). Dit kan worden vergeleken met de eerder door de HSE gemelde 1,2% op basis van 16,5 miljard GBP kosten voor de samenleving in 2006/2007 en met 0,97% op basis van 14 miljard GBP kosten voor de samenleving in 2009/2010 (“The costs to Britain of workplace injuries and work-related ill health in 2006/07” en de geactualiseerde versie ervan voor 2009/10), dat beschikbaar is op: http://www.hse.gov.uk/economics/costing.htm . 

 

Een gedachte over “De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen”

 1. Nieuws

  MEDEWERKER EN WERKGEVER NEMEN LOOPJE MET VEILIGHEID

  20 mei 2014 | Inspectie SZW
  Werkgevers en werknemers nemen gezond en veilig werken onvoldoende serieus. In haar jaarverslag vraagt de Inspectie SZW nadrukkelijk aandacht voor ongewenst gedrag zoals het niet gebruiken van beschermingsmiddelen en het achterwege laten van veiligheidsvoorzieningen
  De Inspectie maakt zich zorgen over de risico’s voor gezond en veilig werken. Dit omdat de naleving van de arbozorgverplichtingen bij bedrijven al een aantal jaar op rij te wensen overlaat. De Inspectie stelt dit in haar jaarverslag over 2013 expliciet aan de orde.
  In bijvoorbeeld de sector grond-, weg- en waterbouw kreeg 70 procent van de bedrijven die gericht werden gecontroleerd een boete. Het handhavingspercentage in deze sector was in 2012 63 procent

  Vaak doen de grootste risico’s zich voor bij complexe sectoren waarbij veel bedrijven en werk­nemers betrokken zijn. Het gaat dan onder andere om de bouw, de metaalsector en de asbest­sector. In al deze sectoren constateerde de Inspectie SZW in 2013 veel over­tredingen. De naleving van regels is in de genoemde sectoren onvoldoende tot slecht te noemen. Dit levert gevaren op voor werknemers. Zo komen in de bouw nog steeds veel ongevallen voor: een kwart van de onderzochte ongevallen is een ongeval in de bouwnijverheid.

  Bij 377 Brzo-bedrijven (bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn) heeft de Inspectie SZW op locatie geïnspecteerd. De nadruk lag daarbij op de opsporing en aanpak van slecht presterende bedrijven. De Inspectie SZW heeft ruim 250 waarschuwingen en 229 eisen tot aanpassing gegeven aan deze hoog risicobedrijven. Bij 22 bedrijven in deze categorieën zijn productieonderdelen tijdelijk stilgelegd. Een enkel bedrijf heeft daarna de ondernemingsactiviteiten gestopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *