Tag archieven: Pesten

Veiligheid op school

Scholen willen een veilig leerklimaat en ze willen incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren ze in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met … Read the rest

Ongewenst gedrag aanpakken met gedragscode en sancties

Bron:www.rendement.nl

Pesten heeft niet alleen ernstige gevolgen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de collega’s die er getuige van zijn en voor de organisatie als geheel. Een gedragscode en het aanstellen van een vertrouwenspersoonRead the rest

‘Werkgevers verdoezelen pestgedrag in eigen bedrijf’

Werkgevers geven niet vaak genoeg toe dat er binnen hun bedrijf gepest wordt. Ziekteverzuim en werkstress komen wel ter sprake, maar het fenomeen pesten is nog steeds een groot taboe. Dat zegt voorzitter Laura Willemse

Read the rest

Daling van het aantal pesterijen op het werk


29/05/14, 08:42 − bron: ANP

’Vergeleken met de rest van Europa doen we het heel slecht’© thinkstock.
Er wordt minder gepest op de Nederlandse werkvloer. Het percentage werknemers dat aangeeft door klanten, collega’s of leidinggevenden … Read the rest