Maak de arbozorg transparant voor uw achterban!

28 mei 2014 – Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 blijkt dat veel werknemers geen idee hebben hoe de arbozorg is geregeld in hun eigen organisatie. Een belangrijke taak ligt bij de werkgever en de arboprofessionals zelf om daarin inzicht te geven, maar vanuit uw OR kunt u daaraan uw steentje bijdragen!

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 (pdf) blijkt dat veel werknemers (een derde) niet weten of er in hun organisatie een preventiemedewerker of arbocoördinator is aangesteld. Van de ondervraagden geeft 50% aan dat er wel een preventiemedewerker of arbocoördinator is aangesteld en 17% weet dat dit niet het geval is.

Inzicht in actuele arbeidsomstandigheden
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 geeft nog veel meer interessante informatie over de arbeidsomstandigheden in organisaties. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een kleine 7% van de werknemers in 2013 één of meerdere arbeidsongevallen heeft gehad. Voor 50% van de slachtoffers duurde het herstel twee weken of langer.

Maak de arbo-organisatie zichtbaar!
Zorg ervoor dat de werknemers in uw organisatie wél weten hoe het arbobeleid eruit ziet en waar zij terechtkunnen voor de verschillende arboprofessionals. Het gaat dan natuurlijk niet alleen om de preventiemedewerker of de BHV’er, maar ook om de arbocoördinator, de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon. U creëert meer zichtbaarheid door gebruik te maken van intranet, een stukje over het belang van arbomaatregelen te plaatsen in de OR-nieuwsbrief of door verschillende afdelingen te bezoeken. Ga eens met de arboprofessionals uit uw organisatie om tafel om in kaart te brengen of de uitvoer van uw arbobeleid wel transparant genoeg is. Kan dat beter, werk dan samen een communicatieplan uit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *