FNV: steigerbouwer aansprakelijk voor uitzendkrachten

FNV Eemshaven heeft de steigerbouwbedrijven Gjaltema en Balliauw vandaag in twee aparte procedures voor de rechter gedaagd om hen aansprakelijk te stellen voor de onderbetaling van ongeveer tweehonderd werknemers in de Groningse Eemshaven tussen 2010 tot in 2012.

De schade die deze werknemers geleden hebben is volgens FNV in totaal ongeveer 2,7 miljoen euro. Een derde steigerbouwer, Harsco infrastructures, zal eveneens op korte termijn gedaagd worden.

Verplichting check beloning uitzendkrachten
Hermen Pol, bestuurder FNV Eemshaven: “Deze bedrijven zijn verplicht om zich te vergewissen of de door hen ingehuurde uitzendkrachten het goede loon ontvangen. De omvang van de overtredingen maakt duidelijk dat ze daar zelfs geen serieuze poging toe gedaan hebben. Sterker de bedrijven hanteren allen tarieven voor het inlenen van uitzendkrachten, waarmee ze de uitzendbureaus uitlokken tot het overtreden van de cao regels.”

Naar de rechter – onderbetaling uitzendkrachten
De FNV heeft eerder aangedrongen op een oplossing. Maar de steigerbouwbedrijven Gjaltema, Balliauw en Harsco willen alleen een schikking waarmee de werknemers geen recht wordt gedaan. Pol: “Het meest stuitend daarbij is dat met name Gjaltema en Baliauw, verantwoordelijk voor het grootste deel van het genoemde schadebedrag, zeggen de problemen te onderkennen en in alle toonaarden aangeven dat de markt anders moet. Maar vervolgens na deze gesprekken gewoon weer doorgaan met uitzendbureaus waarvan ze weten dat die hun werknemers op een vergelijkbare manier onderbetalen. Dit moet stoppen. Daarom stappen we nu naar de rechter.”

Uitbuitingsproblemen breed in steigerbouw
Het gaat volgens de FNV om een veel breder probleem. Ook de andere grote steigerbouwbedrijven actief in de industriële bouw maken zich schuldig aan dezelfde praktijken. Pol: “Wij beschikken over veel gegevens die dit vermoeden bevestigen. We hebben een aantal grote opdrachtgevers hierop aangesproken. Uiteraard zijn die met ons van mening dat dit opgelost moet worden. Alleen de handschoen oppakken en zelf ook controleren en bij overtreding sanctioneren achten zij niet tot hun taak.”

Prijzen worden van bovenaf onder druk gezet
Grote bedrijven, maar ook de overheid zelf, staan erbij en kijken ernaar als werknemers onderin de keten door dubieuze werkgevers worden uitgebuit. Meestal eindigt het ermee dat die werknemers worden ontslagen, en na maanden van wanbetaling met lege handen naar huis kunnen. Pol: “Het zijn de opdrachtgevers en hoofdaannemers die de prijzen enorm onder druk zetten, en van deze uitbuitingspraktijken profiteren. Het gevolg is mensonwaardige arbeidsomstandigheden op onze bouwplaatsen.”

Transparantie nodig, beroep op de ABU
“Op deze manier inleners van uitzendkrachten mede aansprakelijk te stellen voor onderbetaling van uitzendkrachten is een omslachtige procedure. Daarom pleit FNV bij minister Asscher om de wettelijke ketenaansprakelijkheid ‘zo snel mogelijk’ te regelen. Maar ook de uitzendwereld moet kleur bekennen. Transparantie over de te betalen lonen is daarbij absoluut noodzakelijk. Het is in dat kader onbegrijpelijk dat juist de werkgeversorganisaties van uitzenders en met name de ABU zich daar met hand en tand tegen verzetten. Door de gecreëerde mist rond de inlenersbeloning dreigt ook het onderzoek van de uitzendpolitie een wassen neus te worden, als het gaat om het controleren van de lonen,” aldus FNV Eemshaven.

Bron: FNV Bondgenoten, 16 mei 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *