Tag archieven: arbozorg

RI&E en Plan van Aanpak (PvA) zijn goed voor je werknemers én voor je bedrijf

Bron:deondernemer.nl

Alle ondernemers met personeel in Nederland zijn verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Belangrijk, want wie … Read the rest

De Nederlandse Arbeidsinspectie neemt gezond en veilig werken onder de loep

Overgenomen van: Schoonmakendnederland.nl

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de glasbewassing voldoen aan de Arbowetgeving. De inspecteurs controleren of je voldoet aan een aantal verplichtingen die bijdragen aan een veilige … Read the rest

Maak de arbozorg transparant voor uw achterban!


28 mei 2014 – Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 blijkt dat veel werknemers geen idee hebben hoe de arbozorg is geregeld in hun eigen organisatie. Een belangrijke taak ligt bij de werkgever en de … Read the rest