Corona-protocol en de RI&E

Veel branche-organisaties hebben een corona-protocol ontwikkeld om bedrijven te helpen om te werken volgens de geldende maatregelen. Een … Read the rest

Zelf onderzoek doen naar de oorzaak van arbeidsongeval

Overgenomen van :rendement.nl

Ondanks goede arbozorg en veiligheidsmaatregelen komen ongevallen op het werk nog steeds voor. Dat laat vaak zijn sporen na, zeker als ze gepaard gaan met persoonlijk letsel. Onderzoek doen naar de oorzaak, … Read the rest

Wetsvoorstel voor coronapas op het werk, maar geen 2G

Bron:rendement.nl

Het demissionaire kabinet heeft voor wijzigingen in de regels voor het coronatoegangsbewijs (CTB) een paar wetsvoorstellen gepubliceerd. Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om in sommige gevallen werknemers naar een coronapas met QR-code te vragen.… Read the rest

Werkgevers wijzen op subsidies voor arbovoorzieningen

Bron:www.rendement.nl

Investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kost geld. Organisaties kunnen gelukkig voor veel arbovoorzieningen subsidies aanvragen. Het is aan de arbo-adviseur om de werkgever hierop te wijzen en hem erover te informeren.

Arbo-adviseurs … Read the rest

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer gaat iedereen aan

Overgenomen van: deondernemer.nl

Ondernemer Patrick van de Sande verloor zijn zwager Toon aan een dodelijk bedrijfsongeval. Nu spoort hij bedrijven aan om veiligheidsrisico’s te bespreken en vast te leggen, beginnend bij een risico inventarisatie- en … Read the rest

Het voorkomen van arbeidsongevallen vergroot de arbeidsveiligheid

overgenomen van :Werk&Veligheid

In de nieuwe handreiking Arbeidsveiligheid richt de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op het voorkomen van ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken. In de handreiking staan … Read the rest

Wijzigingen in regelgeving rolsteigers en kamersteigers

Bron:De Houtkrant

VEENENDAAL – De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een flyer uitgebracht waarin de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving rondom rolsteigers en kamersteigers zijn samengevat. De wijzigingen zijn het … Read the rest

Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van een leidinggevende bij een arbeidsongeval?

Bron:kader-opleidingen.nl

Dat werkgevers vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek is algemeen bekend. Maar hoe zit het met leidinggevenden? In hoeverre reikt de aansprakelijkheid wanneer er een … Read the rest

Bedrijfsongevallen: vaak met machines

Bron:metaalmagazine.nl

Werken met machines levert nog altijd een groot risico op ongevallen op. Ongevallen met machines behoorden vorig jaar in Nederland tot de groep van meest voorkomende bedrijfsongevallen. Dat meldt de Monitor Arbeids… Read the rest

Met heldere communicatie zijn veel ongevallen in de scheepvaart te voorkomen

bron: letselschade.nu

Arbeidsongevallen vormen het leeuwendeel van de ongelukken in de zeevaart, maar ook technische storingen komen relatief steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Rapportage Ongevallen Scheepvaart van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Van alle … Read the rest