Het voorkomen van arbeidsongevallen vergroot de arbeidsveiligheid

overgenomen van :Werk&Veligheid

In de nieuwe handreiking Arbeidsveiligheid richt de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op het voorkomen van ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken. In de handreiking staan praktische richtlijnen voor het opzetten van een Veiligheidsaanpak en dat bijvoorbeeld de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) daarvoor de eerste stap is. Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat iedere werkgever en werknemer aangaat.

De handreiking Arbeidsveiligheid van de SER is met name bedoeld voor mkb-bedrijven. Voor bedrijven met een klein aantal mensen in dienst, maar ook voor middelgrote bedrijven. De toon van de handreiking is luchtig, met sport als metafoor. De sportmetafoor maakt de informatie minder abstract en meer aansprekend voor werkgevers, personeelsvertegenwoordiging en arbodeskundigen.

Werken brengt risico’s met zich mee. Ieder jaar worden tienduizenden mensen in Nederland getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte − soms met fatale gevolgen. De Arbowet is erop gericht deze risico’s te minimaliseren en alle werkenden te beschermen tegen onveilige en ongezonde omstandigheden.

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Die risico’s zijn zeer divers en lopen per sector sterk uiteen. Door die grote verschillen in risico’s tussen bedrijven is een unieke RI&E belangrijk voor elk bedrijf. De wet bevat ook een breed scala aan richtlijnen en bepalingen. Bijvoorbeeld regels over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, licht en geluid, bepalingen over werkdruk, persoonlijke beschermingsmiddelen en nachtdiensten.

Buiten deze handreiking Arbeidsveiligheid vallen de gebeurtenissen en situaties die gevolgen hebben voor de gezondheid op langere termijn. Denk aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan stoffen. Bijvoorbeeld het ontstaan van gezondheidsproblemen door het langdurig werken met asbest. Ook gaat de handreiking niet in op stress en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals mentale klachten door bijvoorbeeld pesten of discriminatie op de werkvloer. Allemaal belangrijke onderwerpen, maar de focus van deze handreiking ligt op het voorkomen van fysieke arbeidsongevallen.

Klik hier voor de handreiking Arbeidsveiligheid

Bron: Sociaal-Economische Raad

Lees meer: 

Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk

Verminder ongevallen in magazijn: 9 tips

Checklist: Wat te doen de eerste 24 uur na een ongeval

SeRIEus: wie voert de RI&E uit?

Een gedachte over “Het voorkomen van arbeidsongevallen vergroot de arbeidsveiligheid”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *