V&G plan en het Bouwproces

De opdrachtgever onderzoekt of de bij het bouwwerk betrokkene aannemers en/of zelfstandigen voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om … Read the rest

Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen bij BRZO-bedrijven

Een dataonderzoek naar relaties tussen incidenten, naleving en toezicht
Nederland is de laatste jaren opgeschrikt door een aantal ernstige incidenten in de chemische industrie. Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden over het … Read the rest

Strafrechtelijke risico’s van V&G-deelplannen: opdrachtgever vervolgd voor dood onderaannemer

 Bron: https://weblogs.arsaequi.nl/

Opdrachtgever wordt medeverantwoordelijke gesteld voor het niet naleven van bouwprocesbepalingen door te verzuimen vooraf een veiligheidsplan (V&G plan )met een inventarisatie van de risico’s op te (laten) stellen en het ontbreken van … Read the rest

Tijdelijke randbeveiliging

bron: Inspectie SZW

In situaties bij valgevaar op de arbeidsplaats, waarbij (tijdelijke) randbeveiliging het valgevaar dient tegen te gaan. Wat kan worden verstaan onder doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

Algemeen

De Arbeidsomstandighedenwetgeving geeft in … Read the rest

Nieuw: de ArboTechniek Veiligheidsapp

Bron:FNV

Handig voor iedereen die werkt in de installatie- of isolatiebranche

Werk jij in de installatie- of isolatiebranche en wil je altijd de laatste informatie over veilig en gezond werken bij … Read the rest

Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Bron:rendement.nl

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de organisatie. Ook als hij arbotaken heeft uitbesteed aan de bedrijfshulpverlening of … Read the rest

Vakbond FNV wil verbod op vragen naar coronapas door werkgever in coronawet

bron:NU.nl

De vakbond FNV wil dat het strafbaar wordt dat een werkgever vraagt naar de coronasituatie van een werknemer. Dat is momenteel al juridisch gezien verboden, maar omdat het niet zo precies in de … Read the rest