Wijzigingen in regelgeving rolsteigers en kamersteigers

Bron:De Houtkrant

VEENENDAAL – De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft een flyer uitgebracht waarin de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving rondom rolsteigers en kamersteigers zijn samengevat. De wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe rolsteigernorm NEN-EN 1004-1 die eind dit jaar van kracht wordt en de op handen zijnde verschijning van het hier op aangepaste A-blad Rolsteigers.

De NEN-EN 1004-1 is de Europese norm voor rolsteigers. Deze is vernieuwd en is ook van toepassing voor rolsteigers die in Nederland op de markt worden gebracht. Binnenkort verschijnt ook het vernieuwde A-Blad Rolsteigers waarin werkgevers- en werknemersorganisaties de laatste stand der techniek hebben geformuleerd om het werken met rolsteigers veiliger te maken. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij handhavingsinspecties de aanwijzingen van het A-blad gebruiken.

Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en kantplanken, de afstand tot het eerste platformniveau en de afstand tussen de platformniveaus onderling, de stabiliteit van de rolsteiger en de beveiliging van de platforms tegen opwaaien. De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde kamersteigers, onder de norm.

De veranderingen zijn voor gebruikers samengebracht in de nieuwe flyer ‘Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers’. Deze is te downloaden van de VSB-website: www.vsbnetwerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *