Met heldere communicatie zijn veel ongevallen in de scheepvaart te voorkomen

bron: letselschade.nu

Arbeidsongevallen vormen het leeuwendeel van de ongelukken in de zeevaart, maar ook technische storingen komen relatief steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Rapportage Ongevallen Scheepvaart van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Van alle verplichte zeescheepvaartonderzoeken die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft uitgevoerd, is er bij bijna de helft sprake van een arbeidsongeval. Soms leidt dit tot beperkt, maar blijvend letsel. Bij andere voorvallen is er niet alleen potentieel, maar helaas ook daadwerkelijk een dodelijke afloop. Veel van deze voorvallen vinden niet tijdens het varen plaats, maar tijdens werkzaamheden als laden en lossen, het plegen van (ad hoc) onderhoud en het af- en ontmeren. Werkzaamheden waarbij doorgaans gebruik gemaakt wordt van zwaar materieel en waarbij de veiligheidsrisico’s niet altijd onderkend worden.

Afmeren is zo een activiteit waarbij het veiligheidsrisico groot is. Het belang van het onderkennen van de veiligheidsrisico’s tijdens meeroperaties werd recentelijk onderstreept door de publicatie van twee rapporten over fatale ongevallen tijdens het meren. Afmeeroperaties vragen om een nauwe samenwerking tussen, vaak meerdere, betrokken partijen. Een verandering of hapering in deze samenwerking kan grote gevolgen hebben.

In de 12e editie van de Rapportage Ongevallen Scheepvaart wordt daarom veel aandacht besteed aan een belangrijke pijler van goede samenwerking: heldere en duidelijke communicatie. Om elkaar te begrijpen is goede communicatie in het dagelijks leven onmisbaar, tijdens het werken aan boord des te meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *