Werkgevers wijzen op subsidies voor arbovoorzieningen

Bron:www.rendement.nl

Investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kost geld. Organisaties kunnen gelukkig voor veel arbovoorzieningen subsidies aanvragen. Het is aan de arbo-adviseur om de werkgever hierop te wijzen en hem erover te informeren.

Arbo-adviseurs krijgen van hun werkgever nogal eens te horen dat arbo alleen maar geld kost. Dat is natuurlijk niet waar, want investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden levert wel degelijk geld op. Met goede arbozorg kan de werkgever meer doen aan preventie en het gevolg daarvan is dat het verzuim in de organisatie afneemt. Daarnaast nemen de medewerkerstevredenheid en het werkplezier toe, want op een veilige werkplek is het fijner werken. Is dat argument nog niet overtuigend genoeg, dan kan de arbo-adviseur wijzen op de subsidies die de werkgever kan krijgen voor de arbovoorzieningen (artikel) die hij wil aanschaffen.

Effect op duurzame inzetbaarheid

Wettelijke (arbo- of andere) verplichtingen kunnen niet gesubsidieerd worden door de overheid. Zo moet de werkgever de organisatie van de bedrijfshulpverlening (bhv) zelf bekostigen. Maar er zijn wel veel verwante regelingen waarvoor de werkgever subsidie kan aanvragen. Deze regelingen zijn vaak bedoeld om scholing van werknemers te stimuleren of de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen werknemers te bevorderen. Denk aan het in dienst nemen of houden van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. De meeste van deze regelingen hebben een gunstig effect op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Verbetering re-integratie zieke werknemer

Vanaf najaar 2021 gaat de regeling Verbetering re-integratie tweede spoor van start. Deze is gericht op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om passend werk te vinden voor zieke werknemers bij een andere werkgever. Werkgevers kunnen deze subsidie gezamenlijk in een samenwerkingsverband aanvragen. Er is een budget van € 20 miljoen voor zes jaar. Ook brancheorganisaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Een andere subsidieregeling die nog loopt is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU), met een bedrag van bijna een miljard tot eind 2025. Het grootste deel daarvan is bestemd voor investeringen in duurzame inzetbaarheid, met name die van oudere werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *