Wetsvoorstel voor coronapas op het werk, maar geen 2G

Bron:rendement.nl

Het demissionaire kabinet heeft voor wijzigingen in de regels voor het coronatoegangsbewijs (CTB) een paar wetsvoorstellen gepubliceerd. Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om in sommige gevallen werknemers naar een coronapas met QR-code te vragen.

Het coronavirus grijpt momenteel weer stevig om zich heen en dus is het kabinet op zoek naar mogelijkheden om de impact van het virus te beperken. Er zijn nu een aantal controversiële wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze voorstellen moeten de toepassing van de coronapas uitbreiden en aanscherpen. De Tweede Kamer zal zich hier de komende tijd over buigen, waarna ook nog een akkoord van de Eerste Kamer nodig is.

Toegangsbewijsplicht voor werknemers

Om de inzet van CTB’s op de werkvloer in sommige gevallen mogelijk te maken, heeft het kabinet het voorstel voor de Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen opgesteld. Dat brengt een wijziging aan in de Wet publieke gezondheid. Er wordt geregeld dat werknemers een CTB nodig hebben om op locatie te kunnen werken, als dit noodzakelijk is voor de vermindering van de overdracht van het coronavirus. Het gaat dan om werknemers in sectoren waar het CTB ook voor bezoekers of klanten verplicht is, zoals horeca, cultuur en niet-essentiële detailhandel.

Werkgever zorgt voor controle QR-code

Maar er moet ook een mogelijkheid voor een CTB-plicht komen op werkplekken (in andere sectoren) met een hoog risico op besmetting en waar de werkgever niet op andere wijze in een vergelijkbaar beschermingsniveau kan voorzien. Dat betekent dat voor een kantooromgeving een CTB-plicht niet waarschijnlijk is, maar voor een fabriek mogelijk wel. Waar en wanneer de CTB-plicht gaat gelden, kan in ministeriële regelingen worden uitgewerkt. Er zijn diverse uitzonderingen geformuleerd en voor andere werkplekken blijft een CTB verboden. Het voorstel krijgt veel kritiek. Die gaat niet alleen over grondrechten, maar ook over de uitvoering; werkgevers moeten zelf de CTB-controle regelen.

Geen 2G voor toegang tot de werkvloer

Het kabinet heeft ook het voorstel voor de Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen naar buiten gebracht. Dit wetsvoorstel moet onder meer mogelijk maken dat een CTB op sommige plekken alleen kan worden gebaseerd op vaccinatie of herstel, de zogenoemde 2G-maatregel. Bij 3G is ook met een coronatest een coronapas te verkrijgen, maar dat is bij 2G niet het geval. Het kabinet wil 2G mogelijk maken voor deelname aan bepaalde activiteiten en toegang tot voorzieningen in een beperkt aantal sectoren. Hierbij worden ‘hoogrisico-omgevingen’ in de sectoren cultuur, horeca, evenementen en niet-essentiële dienstverlening genoemd. Het wetsvoorstel regelt expliciet geen inzet van 2G voor toegang tot de werkvloer. 2G moet een optie worden in situaties waarin 3G niet volstaat om het overdrachtsrisico te beperken. Of het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt ingevoerd, is de vraag. De Raad van State vindt het voorstel ‘ontoereikend en rechtsonzeker’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *