Zelf onderzoek doen naar de oorzaak van arbeidsongeval

Overgenomen van :rendement.nl

Ondanks goede arbozorg en veiligheidsmaatregelen komen ongevallen op het werk nog steeds voor. Dat laat vaak zijn sporen na, zeker als ze gepaard gaan met persoonlijk letsel. Onderzoek doen naar de oorzaak, kan helpen ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Arbeidsongevallen hebben altijd een grote impact en zeker als er werknemers bij gewond raken. Niet alleen de getroffenen zijn hier slachtoffer van, ook omstanders kunnen erdoor worden geraakt. Een arbeidsongeval laat zowel privé als op het werk zijn sporen na. Door persoonlijk letsel, materiële schade en de dreiging van een boete of schadeclaim. Toch willen niet alle werkgevers onderzoek laten doen naar de oorzaak van een arbeidsongeval. Terwijl daaruit bruikbare informatie kan komen, waarmee toekomstige ongevallen verhinderd kunnen worden. In de praktijk doen arbeidsongevallen zich dan ook regelmatig opnieuw voor, op dezelfde manier. Dat kan werkgevers duur komen te staan.

Ernstige arbeidsongevallen verplicht melden

Werkgevers die weigeren een arbeidsongeval te laten onderzoeken, lopen risico dat een slachtoffer alsnog verhaal komt halen door een schadeclaim in te dienen, eventueel met behulp van een letselschadejurist. Goed onderzoek bevordert een rechtvaardige afhandeling en kan een rechtszaak voorkomen. Daarom is het ook belangrijk dat arbeidsongevallen worden gemeld bij Inspectie SZW (vanaf 2022 de Nederlandse Arbeidsinspectie) (infographic). Voor arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, geldt zelfs een wettelijke verplichting tot melden. De inspectie kan besluiten dat de werkgever zelf een onderzoek moet instellen en een verbeterplan moet voorleggen. In dat geval is het goed als de werkgever kan laten zien zich voorbereid te hebben op ongevalsonderzoek.

Hulp inschakelen van externe deskundige

Het doel van het (laten) doen van onderzoek is achterhalen wat de toedracht van het arbeidsongeval is en welke oorzaken ertoe hebben geleid (artikel). Daarvoor moet de onderzoeker bekend zijn met de werk- en productieprocessen van de organisatie. De preventiemedewerker of de arbo-adviseur kan dit onderzoek zelf uitvoeren, maar alleen als dat binnen de eigen expertise valt. Gaat het om een ongeval met ernstige gevolgen en complexe materie, zoals gevaarlijke stoffen, dan is het raadzaam hulp in te schakelen. Dat kan interne hulp zijn uit de eigen organisatie, of hulp van externe deskundigen. Iemand van buiten kan bovendien goed zijn voor de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het onderzoek.

Bijlagen bij dit bericht

Moeten we bijna-ongevallen ook ergens melden?

VRAAG & ANTWOORD

Gevallen tijdens thuiswerken: is dat een arbeidsongeval?

VRAAG & ANTWOORD

Zelf goed onderzoek doen na arbeidsongeval

VERDIEPINGSARTIKEL

Registreren van een arbeidsongeval

TOOLS | FORMULIEREN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *