DIT ZIJN DE TIEN GEVAARLIJKSTE PLEKKEN IN JOUW MAGAZIJN

Bron:evofenedex.nl

De risico’s moeten worden vastgelegd in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met een Plan van Aanpak

20-08-2021  In de Arbowet is vastgelegd dat iedere werkgever een veilige werkomgeving voor zijn of haar medewerkers moet creëren. Om hieraan te kunnen voldoen, moet je als werkgever, samen met je medewerkers, eerst alle risico’s op de werkvloer goed inventariseren. Deze worden vastgelegd in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met een Plan van Aanpak. Maar hoe inventariseer je alle risico’s? En wat zijn de gevaarlijkste plekken in het magazijn? Dit artikel helpt je op weg.

Iedere bedrijfstak is anders, maar toch krijgt men overal met gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer te maken. Vooral in magazijnen en/of productieomgevingen blijken relatief veel risico’s aanwezig. De tien grote ‘risico-hotspots’ staan benoemd in de Code Gezond en Veilig Magazijn. Dit is een code, opgesteld door evofenedex en branchevereniging BMWT, die voor ondernemers praktische tips en handvatten biedt om van het magazijn een gezonde werkplek te maken. We zetten alle hotspots hier voor je op een rijtje. Net als de bijbehorende risico’s en de oplossingen om van je magazijn een veilige werkplek te maken.

De tien risico-hotspots in een magazijn en/of productieomgeving

Hotspot 1; Het laaddock

Bij een laaddock is altijd wat te doen. Vrachtauto’s komen laden en lossen, heftrucks rijden af en aan en magazijnmedewerkers lopen rond om aanwijzingen te geven en orders te checken. Al die drukte zorgt voor diverse veiligheidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens die gaan rijden terwijl het laden of lossen nog in volle gang is, aan interne transportmiddelen die de laadruimte binnenrijden, terwijl zich daar iemand bevindt of aan ongevallen met (meewerkende) chauffeurs. In de code staan hiervoor een aantal oplossingen:

 • Voorkom dat vrachtauto’s te vroeg wegrijden door de contactsleutels in te nemen en deze pas na afronding van de werkzaamheden terug te geven.
 • Laat medewerkers opvallende werkkleding dragen en zorg voor een goede verlichting in en om het dock, die ook in de laadruimte schijnt. 
 • Ga voordat een chauffeur gaat helpen na of dit wel nodig is. Is dit het geval, leg dan alle geldende veiligheidsprocedures en -regels mondeling goed uit.

Hotspot 2: Gangen

In de gangen van het magazijn gebeurt veel tegelijk. Het is een loop- en rijroute, er worden orders verzameld en voorraad opgeslagen. De risico’s die het werken in de gangen met zich meebrengt, zijn met name valrisico’s door rondslingerend materiaal en aanrijdingen tussen heftrucks en voetgangers. Oplossingen hiervoor zijn:

 • Plaats afvalbakken op de kop van de stellingen, zodat struikelen over rommel tot het verleden behoort.
 • Breng op de vloer duidelijke belijning aan in verschillende kleuren en geef hiermee apart de looproutes en de rijroutes aan. Zorg daarnaast voor goede verlichting in de gangen.
   

Hotspot 3: Stellingen

In vrijwel alle magazijnen zijn stellingen te vinden waar (pallets met) goederen worden opgeslagen. Veiligheidsrisico’s zijn hier onder andere: aanrijdingen met stellingen door interntransportmateriaal en het vallen van pallets/goederen omdat deze niet goed zijn geplaatst. Deze risico’s worden verminderd door:

 • Gebruik te maken van aanrijbeveiliging op de stellingen.
 • Het personeel goed op te leiden en te instrueren en schade altijd te melden.
 • Het installeren van camera’s op de hefvork, zodat de chauffeur kan zien wat er gebeurt. Ook kan het plaatsen van kettingen die bewegen als ze worden aangetikt, helpen.
   

Hotspot 4: Doorgangen

In de meeste magazijnen zijn doorgangen aanwezig, waardoor voetgangers en rijdend materieel zich tussen de verschillende ruimtes verplaatsen. Vaak zijn deze doorgangen onoverzichtelijk wat risico’s op aanrijdingen tussen voetgangers en heftrucks of tussen heftrucks onderling geeft. Los dit op door:

 • Afzonderlijke voetgangersdoorgangen te maken die aansluiten op de looppaden en zet een hekwerk langs de looppaden.
 • De doorgangen te voorzien van doorzichtige panelen en bolspiegels te plaatsen voor beter overzicht.
 • Duidelijke verkeersregels in te stellen en aanrijbeveiliging op hoogte toe te passen, zodat er niet snel gereden kan worden.

Hotspot 5: Kruisingen

Tussen de stellingen lopen diverse wegen voor voetgangers en voertuigen, die elkaar soms kruisen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren waarbij aanrijdingen kunnen plaatsvinden. Mogelijke oplossingen zijn:

 • Het instellen van duidelijke verkeersregels aangeduid met verkeersborden en pictogrammen die zichtbaar zijn op alle kruisingen.
 • Het geven van duidelijke instructies aan werknemers die regelmatig herhaald worden.
 • Een goed overzicht met behulp van spiegels, verlichting, belijning en signalen.

Hotspot 6: Loop- en rijpaden

We zeiden het al eerder; in een magazijn bevinden zich zowel voetgangers als transportvoertuigen. Een ongeluk door een aanrijding zit dan ook in een klein hoekje. Om aanrijdingen te voorkomen, kun je het volgende doen:

 • Zorg voor gescheiden loop- en rijpaden en geef dit aan met belijning in afwijkende kleuren.
 • Plaats hekken en aanrijbeveiliging op kruispunten.
 • Laat voetgangers reflecterende kleding dragen en zorg voor geluidssignalen en (zwaai)lichten op de voertuigen.

Hotspot 7: Het in-en ompakstation

In een in- en ompakstation worden zendingen in-, uit- en omgepakt. Dit wordt vaak gedaan door medewerkers die hierdoor risico lopen op fysieke overbelasting. Ook bestaat er kans op aanrijdingen met interntransportmaterieel. Deze risico’s voorkom je door:

 • Goede instructies over de juiste tilhouding te geven en medewerkers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft lichaamshouding.
 • Te zorgen voor de juiste hulpmiddelen, zoals in hoogte verstelbare werktafels.
 • Voldoende manoeuvreerruimte, zodat men niet hoeft te reiken.
 • Het werkstation op de juiste locatie te plaatsen, afgeschermd van rijroutes door bijvoorbeeld een hekwerk.

Hotspot 8: Entresol

Je komt ze regelmatig in magazijnen tegen als extra ruimte; een entresol, een tussenverdieping. Meestal is dit een zelfdragende constructie tussen twee etagevloeren. Entresols kennen een aantal risico’s. Zo kan de vloer instorten door overbelasting en kunnen medewerkers of goederen naar beneden vallen of kan men struikelen op de trap. Heb je een entresol zorg dan dat:

 • De maximale belasting van de vloer in kilo’s per m2 duidelijk zichtbaar is voor iedereen.
 • De vloer jaarlijks gecontroleerd wordt volgens NPR 5055.
 • De traptreden voorzien zijn van een antisliplaag en dat er geen obstakels op de trap aanwezig zijn. 

Hotspot 9: Het acculaadstation

De meeste transportmiddelen die in magazijnen rijden, zijn elektrisch. Dit betekent logischerwijs dat er accu’s moeten worden opgeladen. Vaak gebeurt dit in een acculaadstation. Echter dit is niet zonder gevaar. Er bestaat kans op explosies door knalgas, van kabels kan de isolatielaag beschadigd raken en accuzuur kan op lichaamsdelen terecht komen. Om dit te voorkomen, zorg je dat:

 • Kabels niet op de vloer liggen, zodat er niet overheen gereden kan worden.
 • De ruimte goed geventileerd wordt, zodat waterstofgas uit de accu zich niet kan binden aan zuurstof.
 • Bij het laadstation handschoenen en een oogdouche aanwezig zijn, zodat medewerkers zich kunnen beschermen en blijvend letsel voorkomen wordt.

Hotspot 10: Het bedrijfsterrein

Uiteraard bevinden zich bij magazijnen ook bedrijventerreinen. En hier komen alle soorten verkeer bij elkaar, van voetgangers tot heftrucks, bestel- en vrachtwagens. Ook bij deze hotspot is het grootste risico de kans op aanrijdingen. Tussen voertuigen onderling maar ook met voetgangers. Deze aanrijdingen voorkom je door:

 • Een goed verkeersplan op te stellen en te zorgen dat iedereen te allen tijde op de hoogte is van de regels.
 • Alle routes en rijrichtingen, maar ook de parkeer- en laad- en losvakken te markeren met een duidelijke belijning.
 • Toezicht op het hele terrein.

Meer weten over de hotspots?

Heb je vragen over de verschillende hotspots of wil je hulp bij het in kaart brengen van de risico’s binnen jouw magazijn en de oplossingen hiervoor? Neem dan contact op met onze collega’s via 079 3467 346 of neem je een kijkje op de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn.

MEER INFORMATIE OVER DE CODE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *