Hoe hoog is de boete als de RI&E ontbreekt?

Bron:Rendement.nl

Inspectie SZW is de partij die de naleving van Arbowetgeving controleert. Zij mag boetes opleggen als organisaties daarbij in gebreke blijven. Ook voor het ontbreken van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak kan de Inspectie een boete geven.

Volgens de Arbowetgeving zijn alle organisaties verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Deze beschrijft welke risicofactoren er in de organisatie bestaan voor het schaden van de gezondheid van werknemers. Dat is zowel lichamelijk als psychisch. Daar moet ook een plan van aanpak aan gekoppeld worden (tool), waarin de werkgever beschrijft hoe hij de risico’s wil minimaliseren. Als de RI&E of het plan van aanpak ontbreken, mag Inspectie SZW een boete opleggen. Dat mag meteen: er hoeft dus geen waarschuwing aan vooraf te gaan. Voor het ontbreken van een RI&E (tool) bedraagt de boete maximaal € 4.500. Zonder RI&E is er waarschijnlijk ook geen plan van aanpak, en als dat ontbreekt kost dat de werkgever maximaal € 3.000. Verder kan er nog een boete van maximaal € 3.000 worden opgelegd als het basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts ontbreekt. Is dit er wel maar is daarin niet opgenomen hoe de advisering bij de begeleiding van zieke werknemers is geregeld, dan kost dat € 750.

Organisatie betaalt percentage 

Een werkgever die helemaal niets heeft geregeld, is dus al snel € 10.000 kwijt. De genoemde boetebedragen zijn echter wel zogenoemde normbedragen. Dit betekent dat ze gelden als uitgangspunt. Bij het opleggen van de boete wordt bijvoorbeeld ook nog gekeken naar de bedrijfsgrootte. Een organisatie met minder dan 5 werknemers betaalt bijvoorbeeld 10% van het normbedrag. Telt een organisatie 40 t/m 99 werknemers, dan is de sanctie 50% van het normbedrag. Bedrijven vanaf 500 werknemers betalen het volledige bedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *