Hoe geluk ongelukken kan voorkomen

Gelukkige mensen kunnen zich beter concentreren op hun werk, zijn alerter en schatten onveilige situaties beter in. Maar er is meer nodig. Onderzoek laat zelfs zien dat er 62% minder bedrijfsongevallen plaatsvinden als werknemers bevlogen zijn. Een indrukwekkend percentage. Zowel voor de gezondheid van uw mensen, als voor de financiële gevolgen voor uw bedrijf én uw imago. Hoe werkt u aan de bevlogenheid en daarmee aan de verhoging van de veiligheid in uw bedrijf?
Veiligheid op de werkvloer: meer dan regels en technische oplossingen.Als werkgever hebt u direct invloed op een veilige werkomgeving.

‘Word bewust van gevaren op werk’

Welk ongeval komt het meeste voor in de bouwnijverheid? Jan Warning stelt deze vraag geregeld tijdens presentaties en meestal weet het publiek het goede antwoord. Maar hoe vaak zo’n ongeval voorkomt is voor velen een eyeopener. Er is een keur aan mogelijke antwoorden, variërend van aanrijdingen tot vallen, van bekneld raken tot snijwonden.

Kans op arbeidsongeval verschilt per sector Hoge tijddruk vergroot kans op bedrijfsongeval

In 2009 zijn in ons land naar schatting 218.000 werknemers het slachtoffer geworden van een arbeidsongeval met geestelijk of lichamelijk letsel en verzuim als gevolg. Per 100.000 werknemers maken jaarlijks gemiddeld 3.100 werknemers een arbeidsongeval mee. In de periode 2005-2009 is deze kans op een arbeidsongeval stabiel gebleven. In 2009 zijn in ons land naar schatting 218.000 werknemers het slachtoffer geworden van een arbeidsongeval met geestelijk of lichamelijk letsel en verzuim als gevolg.

Arbeidsinspectie helpt bedrijven ongevallen te voorkomen

De Arbeidsinspectie lanceert een nieuw hulpmiddel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen: de online zelfinspectie Voorkom Ongevallen. Bedrijven kunnen via deze site zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie doorlichten. Ze gebruiken dezelfde methode als een arbeidsinspecteur.

Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen bereidt voor op echte inspectie

(24 oktober 2011) De Arbeidsinspectie heeft de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen gelanceerd: een digitaal hulpmiddel voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen hiermee zelf beoordelen of hun werknemers gezond en veilig werken met deze stoffen, en dus of zij voldoen aan de arbowetgeving. De zelfinspectie vervangt niet de reguliere inspecties van de Arbeidsinspectie, maar bereidt bedrijven hierop voor. Als het nodig is, kunnen zij dan al maatregelen nemen. Het bedrijfsleven heeft een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de arbowetgeving voor gevaarlijke stoffen. Het blijkt echter dat veel bedrijven deze wet- en regelgeving ingewikkeld vinden. Daarom heeft de Arbeidsinspectie de digitale zelfinspectie ontwikkeld. Bedrijven volgen vier stappen uit het inspectieproces. Na iedere stap volgt een rapport waarin wordt aangegeven in hoeverre het bedrijf voldoet aan de arbowetgeving. Indien nodig volgt een lijst met actiepunten.

Werkgever kent weinig kosten door schade

Volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam zijn de kosten die werkgevers hebben als gevolg van die arbeidsgerelateerde schade beperkt.

Van de 400.000 arbeidsgerelateerde schadegebeurtenissen die jaarlijks bij werkgevers voorkomen, worden 7.000 schadeclaims gehonoreerd (2 procent van de gevallen).

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden

Users: 4
Posts: 767
Categorys: 2
Comments: 1313
Last Post: 2018-05-11
First Post: 2011-01-27
Alexa Rank: 0
Alexa Links: 0